ابزار کاربر

ابزار سایت


ielts

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
ielts [2014/01/27 07:11]
babak [آزمون آیلتس IELTS]
ielts [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 3: خط 3:
 آزمون IELTS در دو نوع General و Academic ارائه می‌گردد و مدت اعتبار آن دو سال است. دقت کنید که برای گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های خارجی شما باید در نوع Academic آزمون شرکت کنید. آزمون IELTS در دو نوع General و Academic ارائه می‌گردد و مدت اعتبار آن دو سال است. دقت کنید که برای گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های خارجی شما باید در نوع Academic آزمون شرکت کنید.
  
-نمره این آزمون از ۱ تا ۹ می‌باشد و قبولی و ردی در آن وجود ندارد. دانشگاه‌ها یک حداقل تعیین می‌کنند و نمرهای که شما در این آزمون کسب می‌کنید باید با حداقلی که دانشگاه تعیین کرده ​حداقل مساوی و یا از آن بیشتر ​باشد. معمولا این حداقل برای دانشگاه‌های آمریکا و کانادا حدود ۶/۵ یا ۷ است. دقت کنید که در این زمینه حتما سایت دانشگاه را چک کنید. برای رشته‌های مختلف ممکن است حداقلی که دانشگاه برای این امتحان تعیین می‌کنند متفاوت باشد.+نمره این آزمون از ۱ تا ۹ می‌باشد و قبولی و ردی در آن وجود ندارد. دانشگاه‌ها یک حداقل تعیین می‌کنند و نمرهای که شما در این آزمون کسب می‌کنید باید برابر یا بیشتر از حداقلی که دانشگاه تعیین کرده باشد. معمولا این حداقل برای دانشگاه‌های آمریکا و کانادا حدود ۶/۵ یا ۷ است. دقت کنید که در این زمینه حتما سایت دانشگاه را چک کنید. برای رشته‌های مختلف ممکن است حداقلی که دانشگاه برای این امتحان تعیین می‌کنند متفاوت باشد.
  
 نمره هر یک از چهار بخش امتحان نیز از ۱ تا ۹ می‌باشد. در کارنامه آزمون آیلتس علاوه بر اینکه نمره هریک از این چهار بخش نشان داده می‌شود نمره کلی (Overall) شما نیز نشان داده می‌شود. برخی از دانشگاه‌ها علاوه بر اینکه یک حداقل برای نمره کلی که شما کسب می‌کنید تعیین می‌کنند ممکن است برای برخی و یا همه بخش‌های امتحان نیز یک حداقل تعیین کنند. مثلا بگویند که حداقل نمره کل باید ۷ باشد و نمره هیچ بخشی کمتر از ۶/۵ نباشد. نمره هر یک از چهار بخش امتحان نیز از ۱ تا ۹ می‌باشد. در کارنامه آزمون آیلتس علاوه بر اینکه نمره هریک از این چهار بخش نشان داده می‌شود نمره کلی (Overall) شما نیز نشان داده می‌شود. برخی از دانشگاه‌ها علاوه بر اینکه یک حداقل برای نمره کلی که شما کسب می‌کنید تعیین می‌کنند ممکن است برای برخی و یا همه بخش‌های امتحان نیز یک حداقل تعیین کنند. مثلا بگویند که حداقل نمره کل باید ۷ باشد و نمره هیچ بخشی کمتر از ۶/۵ نباشد.
ielts.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)