رزومه‌ها

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

Displaying 1-15 of 855 results.
UserBs AvgMs AvgToeflIeltsGreIntenational PublicationsYearAdmission ResultsDetails
  
ardavan-16.45---12018None
ardavan15.41----02018None
Sara11214.09-81--020184 Records
ashkan61113.2815---02018None
RTARAZ17.0817.38-6.529012018None
saman_pd0918.34-110-312020184 Records
Hidden Identity15.17-95-310020183 Records
peyman1914.64-95-311020184 Records
alinazai-14.9---02018None
ranaa---7-02018None
polyglot18.51-115--020181 Records
bahador.S14.8617.6999-31032017None
akbar199314.7317.02-7-12017None
danial.a739416.88-91-305020172 Records
*Sky*16.06----020171 Records