رزومه‌ها

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

Displaying 1-15 of 848 results.
UserBs AvgMs AvgToeflIeltsGreIntenational PublicationsYearAdmission ResultsDetails
  
alinazai-14.9---02018None
ranaa---7-02018None
polyglot18.51-115--020181 Records
bahador.S14.8617.6999-31032017None
akbar199314.7317.02-7-12017None
danial.a739416.88-91-305020172 Records
*Sky*16.06----020171 Records
Ak26307115.17-95-30602016None
hadis.hd15.4517.6-7-32017None
Behrod17.6----12017None
mhp137417.42-97--02017None
engineersali-17---02017None
butterfly15.7917.31100-307020171 Records
mmmsss-----420171 Records
alireza.a72-16-7-02016None