شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

Hide the search form
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
Displaying 1-15 of 1241 results.
UniversityFieldCountryLevelFund Per YearBS AvgMS AvgTOEFLIELTSGREYearResultvisaUserDetails
  
University of TrentoPhysicsItalyMasters014.09-81--2018Rejected- Sara112
Sapienza University Of RomeNanotechnology EngineeringItalyMasters014.09-81--2018Admitted- Sara112
Sapienza University Of RomeParticle And Astroparticle PhysicsItalyMasters014.09-81--2018Admitted- Sara112
University of PadovaPhysicsItalyMasters014.09-81--2018Admitted- Sara112
University Of New MexicoEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
University Of HoustonEconomcisUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
The University Of Western OntarioEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Lund UniversityEconomicsSwedenDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of AlbertaEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Vienna Graduate School of FinanceFinanceAustriaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
McMaster UniversityEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Clemson UniversityEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Simon Fraser UniversityEconomcisCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Iowa State UniversityEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of CalgaryEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia