شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 1-15 از 1275 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
gwangju institute of science and technologyMechanical EngineeringSouth KoreaMasters017-83--2023Rejected- automotive
University Of VirginiaCyber Physic Automation SystemsUnited StatesDoctorate017-83--2023Rejected- automotive
Northern Arizona UniversityMechanical Engineering, BiomechanicsUnited StatesMasters017-83--2023Admitted- automotive
Illinois Institute of TechnologyAutonomous Systems And RoboticsUnited StatesMasters1000017-83--2023Admitted- automotive
Iowa State UniversityMechanical Engineering, BiomechanicsUnited StatesMasters017-83--2023Admitted- automotive
Northeastern UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2023Rejected- automotive
University Of RochesterMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
Colorado State University Mechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
Northeastern UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
Rochester Institute Of TechnologyMechanical EngineeringUnited StatesMasters1600017-83--2022Admitted- automotive
Auburn UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
University of Tulsa Computer ScienceUnited StatesDoctorate4900015.3419.09---2022Admitted- mehran28
University Of Nebraska LincolnCivil Engineering - StructureUnited StatesDoctorate013.43--7-2022Rejected- PeymanSa
Oregon State UniversityCivil EngineeringUnited StatesDoctorate013.43--7-2022Rejected- PeymanSa
Georgia Institute Of TechnologyArchitectureUnited StatesDoctorate017.416.3104-3112022Rejected-Hidden ID
برو به صفحه: