شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 1-15 از 1279 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University of AucklandElectrical EngineeringNew ZealandMasters0-----2019Conditionally Admitted- solkiper
University of LiverpoolElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
Queen Mary University of LondonElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
Newcastle UniversityElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
University of BirminghamElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
Brunel UniversityElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
Vrije Universiteit BrusselElectromechanical Engineering - EnergyBelgiumMasters0-----2019Admitted- solkiper
Technical University of DenmarkElectrical EngineeringDenmarkMasters0-----2019Conditionally Admitted- solkiper
Michigan Technological UniversityElectrical EngineeringUnited StatesMasters0-----2019Admitted- solkiper
Simon Fraser UniversityPhysicsCanadaMasters0-----2019Rejected- Kayhan
University Of CalgaryPhysicsCanadaMasters25014-----2019Admitted- Kayhan
McGill UniversityPhysicsCanadaMasters0-----2019Rejected- Kayhan
McGill UniversityQuantitative Life ScienceCanadaDoctorate0-----2019Rejected- Kayhan
University Of Toronto PhysicsCanadaMasters48584-----2019Admitted- Kayhan
University Of Calgary Probability And StatisticsCanadaDoctorate2450014.6917.58-7.5-2018Admitted- fattmim
برو به صفحه: