نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «Advanced Search» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

Advanced Search
Displaying 1-15 of 1241 results.
UniversityFieldCountryLevelFund Per YearBS AvgMS AvgTOEFLIELTSGREYearResultvisaUserDetails
  
University of TrentoPhysicsItalyMasters014.09-81--2018Rejected- Sara112
Sapienza University Of RomeNanotechnology EngineeringItalyMasters014.09-81--2018Admitted- Sara112
Sapienza University Of RomeParticle And Astroparticle PhysicsItalyMasters014.09-81--2018Admitted- Sara112
University of PadovaPhysicsItalyMasters014.09-81--2018Admitted- Sara112
University Of New MexicoEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
University Of HoustonEconomcisUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
The University Of Western OntarioEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Lund UniversityEconomicsSwedenDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of AlbertaEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Vienna Graduate School of FinanceFinanceAustriaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
McMaster UniversityEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Clemson UniversityEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Simon Fraser UniversityEconomcisCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Iowa State UniversityEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of CalgaryEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia