نتایج ویزا

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

Also, don't forget to check out the visa charts.

Displaying 1-15 of 118 results.
CountryConsulate LocationType of VisaResultMultiple EntryInterview DateClearance or Proc. TimeMilitary ServiceUserDetails
 
CanadaSingaporeImmigrantRejectedNo2014-10-021098Nosoosan
CanadaAnkaraStudentApprovedYes2017-07-1757Nobutterfly
CanadaAnkaraStudentApprovedNo2017-05-3072YesAitUniversity
TaiwanDubaiVisitorApprovedNo2017-08-072Nocomboy
TaiwanDubaiVisitorApprovedNo2017-08-020NoEbish
Czech RepublicTehranVisitorApprovedNo2016-06-12385Nosaharesl
NorwayTehranStudentApprovedNo2017-04-2339NoHidden Identity
GreeceTehranOthersRejectedNo2017-05-1414Norahamoghimi
CanadaIstanbulStudentApprovedYes2017-03-2152Nor0a0m0k
United StatesYerevanStudentApprovedYes2017-05-100Nosoheildif
CanadaIstanbulStudentApprovedYes2017-04-2610Nokimi_kim
ItalyTehranVisitorApprovedNo2016-11-2814Nosaharesl
United StatesAnkaraStudentRejectedNo2016-10-260Nobutterfly
United StatesAnkaraExchange VisitorApprovedNo2016-08-1635Nohadianh
CanadaAnkaraStudentApprovedYes2016-06-3067Yesmorteza narvan