ابزار کاربر

ابزار سایت


منابع_مالی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
منابع_مالی [2013/09/16 03:23]
babak [منابع مالی]
منابع_مالی [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 2: خط 2:
 منابع مالی موجود در دانشگاه‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شود:​ منابع مالی موجود در دانشگاه‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شود:​
   - منابعی که به ازای کار دانشجویی مثل کار تحقیقاتی یا تدریس پرداخت می‌شود.   - منابعی که به ازای کار دانشجویی مثل کار تحقیقاتی یا تدریس پرداخت می‌شود.
-  - منابعی که به عنوان جایزه و بدون نیاز به کار دانشجویی پرداخت می‌شود و عموما به دانشجویان ممتاز تعلق می‌گیرد. در ادامه ابتدا منابع گروه اول و سپس منابع گروه دوم معرفی می‌شود.+  - منابعی که به عنوان جایزه و بدون نیاز به کار دانشجویی پرداخت می‌شود و عموما به دانشجویان ممتاز تعلق می‌گیرد. 
 +  
 +در ادامه ابتدا منابع گروه اول و سپس منابع گروه دوم معرفی می‌شود.
  
 ====Research Assistantship یا RA==== ====Research Assistantship یا RA====
خط 31: خط 33:
 اگر شرایط و سوابق تحصیلی شما خوب است، ممکن است همزمان با دریافت پذیرش یکی از این نوع جوایز را نیز دریافت کنید. احتمال دریافت این جوایز پس از شروع تحصیل نیز وجود دارد. برخی از دانشگاه‌ها تقاضا نامه‌ها یا فرم‌های خاصی دارند که شما می‌توانید همراه با سایر فرم‌های مربوط به پذیرش پر کنید و این نوع ​ کمک‌های مالی را درخواست نمایید. همچنین توجه داشته باشید که گاهی موسسات و ارگان‌های غیر دانشگاهی کمک‌های مالی از این نوع را به دانشجویان ارائه می‌دهند. موقع درخواست پذیرش به این مساله توجه داشته باشید و چنانچه اطلاعیه‌های مربوط به  کمک‌های مالی را در سایت دانشگاه‌ها یا در سایر وب‌سایت‌ها دیدید که شرایط لازم آن‌ها ​ را داشتید، برایشان اقدام نمایید. اگر شرایط و سوابق تحصیلی شما خوب است، ممکن است همزمان با دریافت پذیرش یکی از این نوع جوایز را نیز دریافت کنید. احتمال دریافت این جوایز پس از شروع تحصیل نیز وجود دارد. برخی از دانشگاه‌ها تقاضا نامه‌ها یا فرم‌های خاصی دارند که شما می‌توانید همراه با سایر فرم‌های مربوط به پذیرش پر کنید و این نوع ​ کمک‌های مالی را درخواست نمایید. همچنین توجه داشته باشید که گاهی موسسات و ارگان‌های غیر دانشگاهی کمک‌های مالی از این نوع را به دانشجویان ارائه می‌دهند. موقع درخواست پذیرش به این مساله توجه داشته باشید و چنانچه اطلاعیه‌های مربوط به  کمک‌های مالی را در سایت دانشگاه‌ها یا در سایر وب‌سایت‌ها دیدید که شرایط لازم آن‌ها ​ را داشتید، برایشان اقدام نمایید.
  
-====منابع مالی خارج از دانشگاه====+=====منابع مالی خارج از دانشگاه=====
 کارآموزی و وام‌های تحصیلی مهم‌ترین منابع مالی خارج از دانشگاه محسوب می‌شوند. همچنین برخی کشورها به دانشجویان اجازه می‌دهند که خارج از دانشگاه کار کنند. اگر چه قوانین کار خارج از دانشگاه در کشورهای مختلف متفاوت است، اما اغلب کشورها به دانشجویان اجازه می‌دهند که در طول تابستان در صنعت به کارآموزی (internship) بپردازند. ​ کارآموزی و وام‌های تحصیلی مهم‌ترین منابع مالی خارج از دانشگاه محسوب می‌شوند. همچنین برخی کشورها به دانشجویان اجازه می‌دهند که خارج از دانشگاه کار کنند. اگر چه قوانین کار خارج از دانشگاه در کشورهای مختلف متفاوت است، اما اغلب کشورها به دانشجویان اجازه می‌دهند که در طول تابستان در صنعت به کارآموزی (internship) بپردازند. ​
  
منابع_مالی.1379301806.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:50 (ویرایش خارجی)