نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 61-75 از 1258 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Boston CollegeEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of South Carolina EconomicsUnited StatesDoctorate1500017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
Concordia UniversityEconomicsCanadaDoctorate1800017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
National University Of SingaporeInternational AffairsSingaporeMasters017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
New York UniversityNeuroscienceUnited StatesDoctorate018.34-110-3122018Rejected- saman_pd09
University Of ChicagoNeuroscienceUnited StatesDoctorate018.34-110-3122018Rejected- saman_pd09
University Of GöttingenNeuroscienceGermanyMasters80018.34-110-3122018Admitted- saman_pd09
Vanderbilt University NeuroscienceUnited StatesDoctorate3100018.34-110-3122018Admitted- saman_pd09
Vrije Universiteit BrusselElectrical EngineeringBelgiumMasters014.64-95-3112018Admitted- peyman19
Technical University of DenmarkElectrical Engineering, TelecommunicationDenmarkMasters014.64-95-3112018Admitted- peyman19
Illinois Institute of TechnologyPhysics Condensed MatterUnited StatesDoctorate015.17-95-3102018Rejected-Hidden ID
University Of GeorgiaPhysics Condensed MatterUnited StatesDoctorate015.17-95-3102018Rejected-Hidden ID
University Of Kentucky Physics Condensed MatterUnited StatesDoctorate2300015.17-95-3102018Admitted-Hidden ID
Aarhus UniversityElectrical EngineeringDenmarkMasters014.64-95-3112018Rejected- peyman19
Politecnico di MilanoElectrical Engineering, TelecommunicationItalyMasters014.64-95-3112018Rejected- peyman19
برو به صفحه: