نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-15 از 22 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University Of Nevada, RenoEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
University Of Nebraska LincolnEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
Michigan Technological UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
University Of HoustonEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Clemson UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Lehigh UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
University Of Notre DameEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Northeastern UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Pennsylvania State UniversityCivil Engineering - Geotechnical EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
North Carolina State UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
University of Maryland, College ParkEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
Virginia TechCivil Engineering - Geotechnical EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz
University At Buffalo, The State University of New YorkEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz
Iowa State UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz
University Of California, IrvineEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz