نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-11 از 11 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
gwangju institute of science and technologyMechanical EngineeringSouth KoreaMasters017-83--2023Rejected- automotive
University Of VirginiaCyber Physic Automation SystemsUnited StatesDoctorate017-83--2023Rejected- automotive
Northern Arizona UniversityMechanical Engineering, BiomechanicsUnited StatesMasters017-83--2023Admitted- automotive
Illinois Institute of TechnologyAutonomous Systems And RoboticsUnited StatesMasters1000017-83--2023Admitted- automotive
Iowa State UniversityMechanical Engineering, BiomechanicsUnited StatesMasters017-83--2023Admitted- automotive
Northeastern UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2023Rejected- automotive
University Of RochesterMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
Colorado State University Mechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
Northeastern UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive
Rochester Institute Of TechnologyMechanical EngineeringUnited StatesMasters1600017-83--2022Admitted- automotive
Auburn UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017-83--2022Rejected- automotive