نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-12 از 12 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
RWTH Aachen UniversityMechanical EngineeringGermanyMasters017.45-104-3202013Admitted- Torkan
Izmir University of EconomyEconomical FinanceTurkeyMasters1050017.45-104-3202013Admitted- Torkan
Middle East Technical UniversityMechanical and Aerospace EngineeringTurkeyMasters017.45-104-3202013Admitted- Torkan
Tobb University of Economy and Technology Mechanical and Aerospace EngineeringTurkeyMasters2160017.45-104-3202013Admitted- Torkan
Bilkent UniversityMechanical EngineeringTurkeyMasters1440017.45-104-3202013Admitted- Torkan
Goethe University FrankfurtMoney And FinanceGermanyMasters017.45-104-3202013Admitted- Torkan
University Of BolognaQuantitative FinanceItalyMasters1105817.45-104-3202013Admitted- Torkan
Clemson University Mechanical EngineeringUnited StatesMasters017.45-104-3202013Admitted Torkan
Syracuse UniversityMechanical EngineeringUnited StatesMasters1600017.45-104-3202013Admitted Torkan
West Virginia UniversityMechanical EngineeringUnited StatesMasters017.45-104-3202013Admitted Torkan
Missouri University of Science & TechnologyMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate017.45-104-3202013Admitted Torkan
University Of New MexicoMechanical Engineering, Solid MechanicsUnited StatesDoctorate1200017.45-104-3202013Admitted Torkan