نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-7 از 7 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
McGill UniversityPhysicsCanadaMasters017.1-96--2019Rejected- Kayhan
McGill UniversityQuantitative Life ScienceCanadaDoctorate017.1-96--2019Rejected- Kayhan
McGill UniversityApplied Computer ScienceCanadaDoctorate015.418.45105--2018Admitted- GeekU
McGill UniversityBiomedical Engineering, Mechanical EngineeringCanadaDoctorate017.4918.62108--2018Rejected- F_O
McGill UniversityBioresource EngineeringCanadaDoctorate017.4217.48103-3132017Admitted- s03x
McGill UniversityMechanical EngineeringCanadaDoctorate3200018.718.92104-3162017Admitted-Hidden ID
McGill UniversityMechanical EngineeringCanadaDoctorate3200016.2317.65100--2016Admitted-Hidden ID