نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-7 از 7 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Simon Fraser UniversityPhysicsCanadaMasters017.1-96--2019Rejected- Kayhan
Simon Fraser UniversityEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Simon Fraser UniversityElectrical Engineering, ElectronicsCanadaDoctorate22000-16.0588--2015Admitted- nanock
Simon Fraser UniversityComputer ScienceCanadaDoctorate015.917.33---2015Admitted-Hidden ID
Simon Fraser UniversityComputing ScienceCanadaMasters1850018.09--7-2015Admitted-Hidden ID
Simon Fraser UniversityEngineering ScienceCanadaDoctorate3500017.63.8189--2015Admitted-Hidden ID
Simon Fraser UniversityComputer ScienceCanadaMasters017.33----2013Rejected-Hidden ID