شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 121-135 از 1264 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Saint Petersburg PolytechnicInformation Science And Computer EngineeringRussiaMasters0-3.65947-2017Rejected- comboy
Zhejiang GongshangInformation And Communication EngineeringChinaMasters3500-3.65947-2017Admitted comboy
Southeast University Computer Science And TechnologyChinaMasters11000-3.65947-2017Admitted comboy
National Taiwan Normal UniversityInformation And Computer EducationTaiwanMasters0-3.65947-2017Rejected- comboy
National Chiao Tung UniversityMultimedia EngineeringTaiwanMasters4000-3.65947-2017Admitted- comboy
York University Biomedical ScienceCanadaBachelors017.53--6.5-2017Admitted kimi_kim
University Of Nevada, RenoEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
University Of Nebraska LincolnEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
Michigan Technological UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
University Of HoustonEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Clemson UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Lehigh UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz
University Of Notre DameEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Northeastern UniversityEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Rejected- raminz
Pennsylvania State UniversityCivil Engineering - Geotechnical EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212017Admitted- raminz