شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 1-15 از 1279 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University Of Southern CaliforniaEarthquake And Structural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz
Saint Petersburg PolytechnicInformation Science And Computer EngineeringRussiaMasters0-3.65947-2017Rejected- comboy
Virginia TechCivil Engineering - Geotechnical EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz
Pennsylvania State UniversityBiomedical EngineeringUnited StatesDoctorate016.8719103-3192015Rejected- eden
Vanderbilt UniversityElectrical EngineeringUnited StatesDoctorate016.8719103-3192015Rejected- eden
Tufts UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate016.317.195-3112015Rejected- dariush53
Tampere University Of TechnologyIT - Software DevelopmentFinlandMasters014.7-101--2012Rejected-Hidden ID
Rheinisch-westfälische Technische Hochschule AacheAutomation EngineeringGermanyMasters015.2--7-2013Rejected-Hidden ID
Kaiserslautern University Of TechnologyComputer ScienceGermanyMasters016.14--6.5-2016Rejected- samansoltani
University Of California, IrvineMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
University Of FloridaElectrical EngineeringUnited StatesDoctorate016.5818.6382-3122014Rejected- robotics
University Of BonnComputer And Systems SciencesGermanyMasters013.72--7-2013Rejected-Hidden ID
Politecnico di MilanoSpace EngineeringItalyMasters015.61--7-2017Rejected-Hidden ID
Oregon State UniversityStructural EngineeringUnited StatesDoctorate014.8517.53111-3212016Rejected- raminz
University of AkronElectrical EngineeringUnited StatesMasters014.79-99-3042013Rejected- sabzdarsabz
برو به صفحه: