ملزومات پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

نمایش 1-20 از 210 نتیجه
کشورنام دانشگاهدانشکدهApp. Feeددلاین پاییزددلاین بهارحداقل معدلحداقل GREحداقل TOEFLحداقل IELTSعملگرها
 
United StatesUniversity Of California, IrvineComputer Science10012-15     
United StatesUniversity Of California, DavisPlant Science100   807
FranceÉcole pratique des hautes étudesHuman Sciences007-06     
FranceÉcole pratique des hautes étudesEarth And Life Sciences007-06     
FranceUniversity of Paris 1 Pantheon-SorbonneEconomics And Management003-14     
FranceUniversity of Paris 1 Pantheon-SorbonneLaw And Political Science003-14     
FranceUniversity of Paris 1 Pantheon-SorbonneHumanities003-14     
FranceParis-sorbonne universityEducation006-04     
FranceParis-sorbonne universityCommunications Engineering006-04     
FranceParis-sorbonne universityHuman Sciences006-04     
FranceParis-sorbonne universityFrench And Classics006-04     
FranceParis-sorbonne universityLanguages006-04     
FranceParis-sorbonne universityArts006-04     
CanadaMcGill UniversityManagement10001-15 15 1007
United StatesAuburn UniversityIndustrial Engineering0   79 
United StatesUniversity Of MichiganIndustrial Engineering7512-15 3.531592 
United StatesUniversity Of California, BerkeleyIndustrial Engineering10012-07 3 68 
United StatesNorthwestern UniversityIndustrial Engineering7512-31  760907
United StatesUniversity of Illinois, ChicagoIndustrial Engineering6012-15 3.5 806.5
United StatesUniversity of TulsaMechanical Engineering4002-013 806
برو به صفحه: