ملزومات پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

نمایش 1-20 از 210 نتیجه
کشورنام دانشگاهدانشکدهApp. Feeددلاین پاییزددلاین بهارحداقل معدلحداقل GREحداقل TOEFLحداقل IELTSعملگرها
 
United StatesUniversity Of California, IrvineComputer Science10012-15     
United StatesUniversity Of California, DavisPlant Science100   807
FranceÉcole pratique des hautes étudesHuman Sciences007-06     
FranceÉcole pratique des hautes étudesEarth And Life Sciences007-06     
FranceUniversity of Paris 1 Pantheon-SorbonneEconomics And Management003-14     
FranceUniversity of Paris 1 Pantheon-SorbonneLaw And Political Science003-14     
FranceUniversity of Paris 1 Pantheon-SorbonneHumanities003-14     
FranceParis-sorbonne universityEducation006-04     
FranceParis-sorbonne universityCommunications Engineering006-04     
FranceParis-sorbonne universityHuman Sciences006-04     
FranceParis-sorbonne universityFrench And Classics006-04     
FranceParis-sorbonne universityLanguages006-04     
FranceParis-sorbonne universityArts006-04     
United StatesIowa State UniversityIndustrial Engineering9001-1507-15  796.5
United StatesAuburn UniversityIndustrial Engineering0   79 
United StatesWichita State UniversityIndustrial Engineering6504-0108-01  796.5
United StatesRensselaer Polytechnic InstituteIndustrial Engineering7512-1508-15 1345896.5
United StatesNorthwestern UniversityIndustrial Engineering7512-31  760907
United StatesUniversity Of Wisconsin, MadisonIndustrial Engineering5602-0110-01  927
United StatesUniversity Of OklahomaIndustrial Engineering9003-0108-01 1100796.5
برو به صفحه: