ابزار کاربر

ابزار سایت


tef_و_tefaq

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
tef_و_tefaq [2013/11/07 05:29]
M1KE [TEF و e-TEF]
tef_و_tefaq [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 14: خط 14:
 آزمون TEF توسط موسسه‌ها و شرکت‌های مختلفی که قصد کارگزینی دارند٬ دانشگاه‌هایی که نیازمند ارزیابی مهارت‌های زبان فرانسه کاندیداهای تحصیلی‌شان هستند یا سازمان‌های مهاجرتی کشورهایی مثل کانادا مورد پذیرش قرار می‌گیرد. نسخه کامپیوتری این آزمون نیز وجود دارد که e-TEF نامیده می‌شود. آزمون TEF توسط موسسه‌ها و شرکت‌های مختلفی که قصد کارگزینی دارند٬ دانشگاه‌هایی که نیازمند ارزیابی مهارت‌های زبان فرانسه کاندیداهای تحصیلی‌شان هستند یا سازمان‌های مهاجرتی کشورهایی مثل کانادا مورد پذیرش قرار می‌گیرد. نسخه کامپیوتری این آزمون نیز وجود دارد که e-TEF نامیده می‌شود.
  
-افرادی که بیشتر از ۱۶ سال سن داشته باشند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. نمره آزمون در دو مقیاس اروپایی (A1 تا C2) و کانادایی (۰ تا ۱۲) گزارش می‌شود. نمونه‌ای از کارنامه این آزمون را می‌توانید در {{resultats_au_tef.pdf|اینجا}} ببینید. ​+افرادی که بیشتر از ۱۶ سال سن داشته باشند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. نمره آزمون در دو مقیاس اروپایی (A1 تا C2) و کانادایی (۰ تا ۱۲) گزارش می‌شود. نمونه‌ای از کارنامه این آزمون را می‌توانید در {{resultats_au_tef.pdf|اینجا}} ببینید. محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در این امتحان وجود ندارد.
  
 این آزمون از سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری تشکیل شده است. این آزمون از سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری تشکیل شده است.
خط 22: خط 22:
 | ب) ساختار زبان\\ ۴۰ پرسش\\ ۳۰ دقیقه| ۲۴۰ نمره |ب) نوشتاری\\ ۲ موضوع\\ ۶۰ دقیقه | ۴۵۰ نمره| | ب) ساختار زبان\\ ۴۰ پرسش\\ ۳۰ دقیقه| ۲۴۰ نمره |ب) نوشتاری\\ ۲ موضوع\\ ۶۰ دقیقه | ۴۵۰ نمره|
 |پ) خواندن (درک مطلب)\\ ۵۰ پرسش\\ ۶۰ دقیقه| ۳۰۰ نمره |::: |::: | |پ) خواندن (درک مطلب)\\ ۵۰ پرسش\\ ۶۰ دقیقه| ۳۰۰ نمره |::: |::: |
- 
-محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در این امتحان وجود ندارد. 
 ===== TEFAQ و e-TEFAQ ===== ===== TEFAQ و e-TEFAQ =====
  
 آزمون TEFAQ توسط [[http://​www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/​fr/​index.html|اداره مهاجرت کبک]] ​ و به منظور مهاجرت به کانادا از راه این استان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و توسط دانشگاه‌های فرانسه پذیرفته __نمی‌شود__. البته آزمون TEF هم توسط [[http://​www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/​fr/​index.html|اداره مهاجرت کبک]] پذیرفته می‌شود. نسخه کامپیوتری این آزمون نیز وجود دارد که e-TEFAQ نامیده می‌شود. آزمون TEFAQ توسط [[http://​www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/​fr/​index.html|اداره مهاجرت کبک]] ​ و به منظور مهاجرت به کانادا از راه این استان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و توسط دانشگاه‌های فرانسه پذیرفته __نمی‌شود__. البته آزمون TEF هم توسط [[http://​www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/​fr/​index.html|اداره مهاجرت کبک]] پذیرفته می‌شود. نسخه کامپیوتری این آزمون نیز وجود دارد که e-TEFAQ نامیده می‌شود.
  
-افرادی که بیشتر از ۱۶ سال سن داشته باشند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. نمره آزمون در دو مقیاس اروپایی (A1 تا C2) و کبکی (۰ تا ۱۲) گزارش می‌شود. نمونه‌ای از کارنامه این آزمون را می‌توانید در {{resultats_au_tefaq.pdf|اینجا}} ببینید. ​ +افرادی که بیشتر از ۱۶ سال سن داشته باشند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. نمره آزمون در دو مقیاس اروپایی (A1 تا C2) و کبکی (۰ تا ۱۲) گزارش می‌شود. نمونه‌ای از کارنامه این آزمون را می‌توانید در {{resultats_au_tefaq.pdf|اینجا}} ببینید. محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در این امتحان وجود ندارد.
- +
-محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در این امتحان وجود ندارد. +
- +
-==== ساختار آزمون ====+
  
 پیشتر فقط مهارت‌های شنیداری و گفتاری در این آزمون اجباری بودند. با این حال٬ با توجه به تغییر قوانین مهاجرتی کبک از تاریخ اوت ۲۰۱۳ مهارت‌های نوشتاری و خواندن (درک مطلب) نیز به این آزمون افزوده شده‌اند. پیشتر فقط مهارت‌های شنیداری و گفتاری در این آزمون اجباری بودند. با این حال٬ با توجه به تغییر قوانین مهاجرتی کبک از تاریخ اوت ۲۰۱۳ مهارت‌های نوشتاری و خواندن (درک مطلب) نیز به این آزمون افزوده شده‌اند.
tef_و_tefaq.1383802150.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:50 (ویرایش خارجی)