ابزار کاربر

ابزار سایت


statement_of_purpose

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
statement_of_purpose [2013/09/02 03:44]
babak [Statement of Purpose]
statement_of_purpose [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 14: خط 14:
   * کلی گویی نکنید. هر توصیفی باید با ارائه دلیل و مدرک باشد. مثلاً اینکه خود را دانشجوی خوب و موفقی بدانید، بدون ذکر اینکه چرا اینطور فکر می‌کنید و به این نتیجه رسیدید، می‌تواند SOP شما را به یک SOP بد تبدیل کند.   * کلی گویی نکنید. هر توصیفی باید با ارائه دلیل و مدرک باشد. مثلاً اینکه خود را دانشجوی خوب و موفقی بدانید، بدون ذکر اینکه چرا اینطور فکر می‌کنید و به این نتیجه رسیدید، می‌تواند SOP شما را به یک SOP بد تبدیل کند.
   * کپی برداری نکنید.   * کپی برداری نکنید.
-  * به نقاط ضعف رزومه خود اشاره نکنید و از آوردن دلیل و توجیه برای آن‌ها خودداری کنید. کلاً هر جمل‌های که بار منفی دارد را کنار بگذارید. بهتر است نقاط قوت خود را پررنگ تر نشان دهید البته در حدی که اغراق آمیز نباشد.+  * به نقاط ضعف رزومه خود اشاره نکنید و از آوردن دلیل و توجیه برای آن‌ها خودداری کنید. کلاً هر جمل‌های که بار منفی دارد را کنار بگذارید. بهتر است نقاط قوت خود را پررنگ تر نشان دهید البته در حدی که اغراق آمیز نباشد.
   * SOP را با رزومه یکی نگیرید. نباید در SOP همه سوابق و موفقیت‌هایتان را فهرست کنید. با این حال بسط دادن یک یا دو مورد خوب از بین آن‌ها در SOP لازم است.   * SOP را با رزومه یکی نگیرید. نباید در SOP همه سوابق و موفقیت‌هایتان را فهرست کنید. با این حال بسط دادن یک یا دو مورد خوب از بین آن‌ها در SOP لازم است.
   * درSOP به طور کوتاه به ابعاد غیر علمی شخصیت خود مثل علاقه به کار تیمی، دوستانه بودن، شیوه شما در رویارویی با مشکلات، احساس مسئولیت، وظیفه شناسی و غیره هم اشاره کنید، چون SOP فرصتی است تا شما علاوه بر توانایی‌های علمی ویژگی‌های شخصیتی خود را هم نشان دهید.   * درSOP به طور کوتاه به ابعاد غیر علمی شخصیت خود مثل علاقه به کار تیمی، دوستانه بودن، شیوه شما در رویارویی با مشکلات، احساس مسئولیت، وظیفه شناسی و غیره هم اشاره کنید، چون SOP فرصتی است تا شما علاوه بر توانایی‌های علمی ویژگی‌های شخصیتی خود را هم نشان دهید.
statement_of_purpose.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)