ابزار کاربر

ابزار سایت


statement_of_purpose

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
statement_of_purpose [2013/09/02 06:30]
babak [نکات مهم در نوشتن SOP]
statement_of_purpose [2019/08/17 19:52] (فعلی)
statement_of_purpose.1378103446.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:50 (ویرایش خارجی)