ابزار کاربر

ابزار سایت


delf_و_dalf

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
delf_و_dalf [2013/10/31 18:57]
M1KE [منابع آزمون‌ها]
delf_و_dalf [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 106: خط 106:
  
 <WRAP forum> <WRAP forum>
-برای یافتن منابع دانلودی این آزمون‌ها می‌توانید به [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87?​pid=1049#​pid1049|این موضوع]] در انجمن آکادمیاکافه مراجعه نمایید.+برای یافتن منابع دانلودی این آزمون‌ها می‌توانید به [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87?​pid=1049#​pid1049|این موضوع]] در انجمن آکادمیاکافه ​مراجعه نمایید. همچنین برای مشاوره در مورد این آزمون می‌توانید به [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-DELF-DALF|این موضوع]] ​ در انجمن ​مراجعه نمایید.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
خط 135: خط 135:
   * اعتبار این دیپلم‌ها همیشگی است.   * اعتبار این دیپلم‌ها همیشگی است.
   * متقاضی می‌تواند برای هر سطحی امتحان بدهد و در صورت قبولی، دیپلم مربوط به همان سطح را بگیرد.   * متقاضی می‌تواند برای هر سطحی امتحان بدهد و در صورت قبولی، دیپلم مربوط به همان سطح را بگیرد.
-  * هزینه هر آزمون حدود ​45 تا 55 یورو (بسته به سطح انتخابی) + 50 هزار تومان است.+  * هزینه هر آزمون حدود ​۴۵ تا ۵۵ یورو (بسته به سطح انتخابی) + ۵۰ هزار تومان است.
   * منبع اغلب اطلاعات آورده شده در این صفحه [[http://​www.ciep.fr/​delfdalf/​index.php|وبسایت رسمی]] آزمون‌های DELF و DALF است.   * منبع اغلب اطلاعات آورده شده در این صفحه [[http://​www.ciep.fr/​delfdalf/​index.php|وبسایت رسمی]] آزمون‌های DELF و DALF است.
  
  
delf_و_dalf.1383245862.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:50 (ویرایش خارجی)