ابزار کاربر

ابزار سایت


delf_و_dalf

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

delf_و_dalf [2013/10/31 18:58]
M1KE [نکته‌ها]
delf_و_dalf [2019/08/17 19:52]
خط 1: خط 1:
-{{LogoDELF_DALF.gif}} 
- 
- 
- 
-====== آزمون‌های DELF و DALF ====== 
- 
-آزمون DELF یا Diplôme d'​Etudes en Langue Française و آزمون DALF یا Diplôme Approfondi de Langue Française دیپلم‌های زبان فرانسه هستند که توسط وزارت آموزش کشور فرانسه به متقاضیان خارج از این کشور داده می‌شوند. این آزمون‌ها توسط //مرکز بین المللی مطالعات آموزشی//​ [[http://​www.ciep.fr/​delfdalf/​index.php|CIEP]] برگزار می شود که از زیر مجموعه های وزارت آموزش فرانسه است. این دیپلم‌ها برای افرادی که قصد مهاجرت یا تحصیل در کشورهای فرانسه زبان را داشته باشند، قابل استفاده هستند. 
- 
-این آزمون‌ها در مجموع دارای شش سطح مستقل هستند که DELF برای سطح‌های مبتدی و متوسط و DALF برای سطح‌های پیشرفته در نظر گرفته شده است: 
- 
- 
-^   ​مهارت زبانی ​   ^  نام سطح ​  ​^ ​ نوع آزمون ​  ^ 
-|   ​مقدماتی ​   |  A1  |  DELF A1  | 
-|  :::    |   ​A2 ​ |  DELF A2  | 
-|   ​متوسط ​   |  B1  |  DELF B1  | 
-|  :::    |   ​B2 ​ |  DELF B2  | 
-|   ​پیشرفته ​   |  C1  |  DALF C1  | 
-|  :::    |   ​C2 ​ |  DALF C2  | 
- 
-همچنین نسخه ویژه‌ای از آزمون DELF با عنوان DELF junior برای نوجوانان و دانش آموزان در نظر گرفته شده است: 
- 
-^   ​مهارت زبانی ​   ^  نام سطح ​  ​^ ​ DELF junior ​  ^ 
-|   ​مقدماتی ​   |  A1  |  DELF junior A1  | 
-|  :::    |   ​A2 ​ |  DELF junior A2  | 
-|   ​متوسط ​   |  B1  |  DELF junior B1  | 
-|  :::    |   ​B2 ​ |  DELF junior B2  | 
- 
- 
-===== ساختار آزمون‌ها ===== 
- 
-متقاضی می تواند در امتحان هر سطح که تمایل داشت شرکت کند و در صورت پذیرفته شدن در آن، دیپلم مربوط به همان سطح را بگیرد. این آزمون‌ها دارای چهار مهارت گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن هستند که هر کدام دارای ۲۵ نمره و در مجموع ۱۰۰ نمره هستند. برای پذیرفته شدن می بایست دست کم ۵۰ نمره از ۱۰۰ نمره برای سطح انتخابی آورده شود. 
- 
-====DELF A1==== 
- 
-^ نام بخش ^ مدت زمان ^ نمره ^ 
-|  شنیداری ​ |  ۲۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  خواندن ​ |  ۳۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  نوشتاری ​ |  ۳۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  گفتاری ​ |  ۵ تا ۷ دقیقه (آماده شدن: ۱۰ دقیقه) ​ |  ۲۵  | 
-مدت زمان آزمون (به غیر از بخش گفتاری):​ ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه \\ 
-نمره قبولی: ۵۰ از ۱۰۰ \\ 
-نمره قبولی در هر بخش: ۵ از ۲۵ \\ 
- 
- 
-====DELF A2==== 
- 
-^ نام بخش ^ مدت زمان ^ نمره ^ 
-|  شنیداری ​ |  ۲۵ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  خواندن ​ |  ۳۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  نوشتاری ​ |  ۴۵ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  گفتاری ​ |  ۶ تا ۸ دقیقه (آماده شدن: ۱۰ دقیقه) ​ |  ۲۵  | 
-مدت زمان آزمون (به غیر از بخش گفتاری):​ ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه\\ 
-نمره قبولی: ۵۰ از ۱۰۰\\ 
-نمره قبولی در هر بخش: ۵ از ۲۵\\ 
- 
- 
-====DELF B1==== 
- 
- 
-^ نام بخش ^ مدت زمان ^ نمره ^ 
-|  شنیداری ​ |  ۲۵ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  خواندن ​ |  ۳۵ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  نوشتاری ​ |  ۴۵ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  گفتاری ​ |  ۱۵ دقیقه (آماده شدن: ۱۰ دقیقه) ​ |  ۲۵  | 
-مدت زمان آزمون (به غیر از بخش گفتاری):​ ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه\\ 
-نمره قبولی: ۵۰ از ۱۰۰\\ 
-نمره قبولی در هر بخش: ۵ از ۲۵\\ 
- 
- 
-====DELF B2==== 
- 
-^ نام بخش ^ مدت زمان ^ نمره ^ 
-|  شنیداری ​ |  ۳۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  خواندن ​ |  ۶۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  نوشتاری ​ |  ۶۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  گفتاری ​ |  ۲۰ دقیقه (آماده شدن: ۳۰ دقیقه) ​ |  ۲۵  | 
-مدت زمان آزمون (به غیر از بخش گفتاری):​ ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه\\ 
-نمره قبولی: ۵۰ از ۱۰۰\\ 
-نمره قبولی در هر بخش: ۵ از ۲۵\\ 
- 
- 
-====DALF C1==== 
- 
-^ نام بخش ^ مدت زمان ^ نمره ^ 
-|  شنیداری ​ |  ۴۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  خواندن ​ |  ۵۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  نوشتاری ​ |  ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه ​ |  ۲۵  | 
-|  گفتاری ​ |  ۳۰ دقیقه (آماده شدن: ۶۰ دقیقه) ​ |  ۲۵  | 
-مدت زمان آزمون (به غیر از بخش گفتاری):​ ۴ ساعت\\ 
-نمره قبولی: ۵۰ از ۱۰۰\\ 
-نمره قبولی در هر بخش: ۵ از ۲۵\\ 
- 
- 
-====DALF C2==== 
- 
-^ نام بخش ^ مدت زمان ^ نمره ^ 
-|  شنیداری و گفتاری ​ |  ۳۰ دقیقه (آماده شدن: ۶۰ دقیقه) ​ |  ۵۰  | 
-|  خواندن و نوشتاری ​ |  ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه ​ |  ۵۰  | 
-مدت زمان آزمون (به غیر از بخش گفتاری):​ ۳ ساعت و ۳۰ ساعت\\ 
-نمره قبولی: ۵۰ از ۱۰۰\\ 
-نمره قبولی در هر بخش: ۵ از ۲۵\\ 
- 
-===== منابع آزمون‌ها===== 
- 
-یکی از بهترین منابع برای آزمون‌های DELF و DALF سری کتاب‌های Réussir le DELF (شامل ۴ کتاب برای سطح های (A1-A2-B1-B2) و Réussir le DALF (شامل یک کتاب برای سطح C1-C2) هستند. نمونه پرسش‌های آزمون‌های DELF و DALF را می‌توانید در [[http://​www.ciep.fr/​en/​delfdalf/​sujet.php#​0|اینجا]] پیدا کنید. 
- 
-<WRAP forum> 
-برای یافتن منابع دانلودی این آزمون‌ها می‌توانید به [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87?​pid=1049#​pid1049|این موضوع]] در انجمن آکادمیاکافه مراجعه نمایید. 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
-===== مرکزهای برگزاری ===== 
- 
-آزمون‌های DELF و DALF در بیش از 900 مرکز مورد تایید [[http://​www.ciep.fr/​delfdalf/​index.php|CIEP]] در 154 کشور جهان برگزار می‌شوند. فهرست مرکزهای مورد تایید برای برگزاری آزمون‌های DELF و DALF در کشور موردنظرتان به همراه اطلاعات تماس آنها را می‌توانید در [[http://​www2.ciep.fr/​DelfDalf/​Centres/​Liste.aspx|اینجا]] پیدا کنید. در حال حاضر دو مرکز زیر در ایران این آزمون ها را برگزار می کنند: 
- 
- 
-__**Institut Fanavari Ouloum**__ 
- 
-Avenue Ghaem Magham Farahani, 6ème Rue , n°12, Téhéran\\ 
-Téléphone : +98 (0)21 88 53 12 18\\ 
-Télécopie : +98 (0)21 88 71 40 17\\ 
-Courriel : delf@avfo.ac.ir\\ 
-Site internet : www.ghotbravandi.ac.ir\\ 
- 
- 
-__**Centre de Langue Française**__ 
- 
-Avenue Enghelab – Rue Abivard – 8 Impasse Kimia - Téhéran\\ 
-Téléphone : +98 21 66 70 50 40/​41/​43/​44\\ 
-Télécopie : +98 21 66 71 41 56\\ 
-Courriel : delf-dalf@scacteharan2.com\\ 
-Site internet : www.ambafrance-teheran-culture.com \\ 
-===== نکته‌ها ===== 
- 
-  * اعتبار این دیپلم‌ها همیشگی است. 
-  * متقاضی می‌تواند برای هر سطحی امتحان بدهد و در صورت قبولی، دیپلم مربوط به همان سطح را بگیرد. 
-  * هزینه هر آزمون حدود ۴۵ تا ۵۵ یورو (بسته به سطح انتخابی) + ۵۰ هزار تومان است. 
-  * منبع اغلب اطلاعات آورده شده در این صفحه [[http://​www.ciep.fr/​delfdalf/​index.php|وبسایت رسمی]] آزمون‌های DELF و DALF است. 
- 
  
delf_و_dalf.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)