ابزار کاربر

ابزار سایت


گذرنامه_و_خروج_از_کشور

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
گذرنامه_و_خروج_از_کشور [2015/09/17 05:37]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
گذرنامه_و_خروج_از_کشور [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 38: خط 38:
 <WRAP forum> <WRAP forum>
 همچنین در صورت وجود سوال در زمینه صدور گذرنامه، یا مدارک مورد نیاز، می‌توانید سوال‌های خود را در [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87|این موضوع]] مطرح کنید. همچنین در صورت وجود سوال در زمینه صدور گذرنامه، یا مدارک مورد نیاز، می‌توانید سوال‌های خود را در [[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Thread-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87|این موضوع]] مطرح کنید.
 +</​WRAP>​
 +
 +=====انواع معافیت سربازی=====
 +سازمان نظام وظیفه ی عمومی، تحت شرایط خاصی اقدام به صدور معافیت سربازی می کند.
 +که در ادامه به توضیح انواع آن و نحوه ی اقدام آن می پردازیم
 +
 +=====معافیت پزشکی=====
 +طبق آیین نامه ی معافیت پزشکی، در صورت وجود بیماری یا نقص عضوی که در این دفترچه وجود دارد، فرد می تواند درخواست معافیت کند و با برسسی سازمان مربوطه، در صورت تایید صلاحیت این فرد، معافیت دائم او تایید و کارتی مبنی بر معافیت دائم پزشکی آن فرد صادر می شود. لازم به ذکر است که این معافیت فقط در زمان صلح معتبر است.
 +
 +<WRAP forum>
 +برای اطلاع بیشتر از شرایط، ضوابط، نحوه ی درخواست و مراحل انجام معافیت پزشکی به[[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Forum-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C|معافیت پزشکی]] مراجعه کنید.
 +</​WRAP>​
 +
 +=====معافیت کفالت=====
 +همچنین در صورت کهولت سن والدین و ناتوانی این افراد و تحت شرایطی شما می توانید کفیل والدین خود شوید و از خدمت سربازی معاف شوید.
 +
 +<WRAP forum>
 +برای اطلاع بیشتر از شرایط، ضوابط، نحوه ی درخواست و مراحل انجام معافیت کفالت به[[http://​www.academiacafe.com/​pf/​Forum-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA|معافیت کفالت]] مراجعه کنید.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
گذرنامه_و_خروج_از_کشور.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)