ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مدیریت_و_اقتصاد

کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

موضوعات: تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و …) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی و …) - تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و … )، تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)، تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمکهای انسان دوستانه و …)، تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)، نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی، تحریم ها و سیستمهای بانکداری و تجارت بین الملل، تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و …، تحریم ها و صنعت توریسم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، ماهیت و مدل های تحریم، مدیریت تحریم ها، نوع شناسی ابعاد تحریم ها یا قتصادی، تحریم ها و اقتصاد مقاومتی، مدیریت سازمانها در شرایط تحریم، کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن، شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن، بیانیه لوزان و آثار و نتایج آن،اقتصاد نظامی، اقتصاد مقاومتی، هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های ۳۷ ساله علیه کشورمان و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن جزء محورهای کنفرانس می‌باشد.

وب‌سایت: http://con.toroudshomal.com/fa/

کنفرانس بین المللی مدیریت

موضوعات: کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی، رهبری و رفتار سازمانی، تولید، فرآیند و عملیات، مدیریت مالی، مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، مدیریت استراتژیک و رقابت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه، مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان، اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت، حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی، کارآفرینی

وب‌سایت: http://www.irimc.com/

کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_مدیریت_و_اقتصاد.txt · آخرین ویرایش: 2015/12/18 05:49 توسط babak