ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_علوم_پزشکی_و_زیستی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_علوم_پزشکی_و_زیستی [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان====
  
 +موضوعات: ​ اثرات مواد معدنی و ویتامین ها بر بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی و دریایی، نقش مواد معدنی و ویتامین ها در انواع تنش ها، مواد معدنی و آلودگی های زیست محیطی ، روش های نوین استفاده از مواد معدنی و ویتامین ها جهت درمان بیماری ها، نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سلامت، بیماری های مرتبط با مواد معدنی و ویتامین ها، تشخیص و درمان، فناوری نانو و مواد معدنی و ویتامین ها، نقش مواد معدنی و ویتامین ها در سیستم ایمنی، مواد معدنی و ویتامین ها و تولید مثل، زیست فراهمی مواد معدنی و ویتامین ها، استفاده از مدل های حیوانی مطالعه مواد معدنی و ویتامین ها، نانو فناوری مواد معدنی و ویتامین ها در تشخیص و درمان، غنی سازی فراوردهای غذایی با مواد معدنی و ویتامین ها، مکمل های تجاری تعیین نیاز انسان، دام، طیور و آبزیان به مواد معدنی و ویتامین ها، مواد معدنی و ویتامینی در تغذیه انسان، دام، طیور و آبزیان
 +
 +وب سایت: www.cthu.ir
 +
 +====همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن====
 +
 +موضوعات:​ اهمیت و جایگاه تغذیه ای شیر، کنترل کیفیت، بهداشت و سلامت شیر، مدیریت و تکنولوژی
 +
 +وب سایت: ​ www.milkfdo.iums.ac.ir
 +
 +====ملی دامپزشکی در خدمت بهداشت و سلامت جامعه====
 +
 +موضوعات: ​ دامپزشکی و نقش آن درکنترل و پیشگیری از بیماری ها، بیماری های بازپدید و نوپدید در دام ، دام سالم، غذای سالم، انسان سالم، بیماری های مشترک بین انسان ودام، ​ اهم بیماری های شایع درطیور صنعتی و سنتی و شترمرغ، دانش بومی در کنترل و پیشگیری از بیماری های دام و طیور، بهداشت آبزیان و بیماری ماهیان پرورشی و تزئینی روش های نوین آزمایشگاهی تشخیص بیماریهای دام و طیور، مامایی و بیماری های تولید مثلی در دام، HACCPو نقش آن در بهداشت فرآورده های گوشتی، کشتارگاه های دام و طیور و نقش آنها در سلامت محصولات، روش های نوین درکنترل و درمان بیماری های دام سبک (گوسفند وبز)، روش های نوین درکنترل و درمان بیماری های دام سنگین(گاو ،گاومیش وتک سمیان)، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در درمان بیماری های دام و طیورو آثار و مدیریت اقتصادی درپیشگیری ودرمان بیماری های دام و طیور
 +
 +وب سایت: ​ www.1vch.ir
 +
 +====نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی====
 +
 +موضوعات:​ میکروبیولوژی مواد غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، میکروبیولوژی دارویی، میکروبیولوژی بالینی، میکروبیولوژی کشاورزی، میکروبیولوژی محیطی، میکروبیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
 +
 +وب سایت: www.fenfm.liau.ac.ir
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_علوم_پزشکی_و_زیستی.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)