ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_ریاضی_و_فیزیک

کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

موضوعات:ریاضیات فازی Fuzzy Logic (منطق فازی، مجموعه­ های فازی، مجموعه­ های قطعی، توابع عضویت و غیره)، بهینه سازی Optimization (بهینه سازی تکاملی، هوشمند، چند هدفی، صحیح و غیره)، جبر خطی و جبر خطی عددی Linear Numerical Algebra، محاسبات عددی Numerical Analysis، نظریه گراف Graph Theory، نظریه مجموعه ها Set Theory، کاربردهای آمار در ICT

وب‌سایت: www.indmath3.atoice.com

همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

موضوعات: علوم پایه، برق و ICT ، زیست فناوری، صنایع و معادن، کشاورزی و دامداری، کامپیوتروفناوری اطلاعات، -علوم انسانی و اسلامی، فناوری های نوین مهندسی، مکانیک، مکاترونیک و رباتیک، عمران، معماری و شهرسازی، و سایر موضوعات مرتبط با همایش

وب‌سایت: www.emaconf.ir/4sience

کنفرانس بین المللی علوم فیزیک و ریاضی

موضوعات: علوم فیزیک : ، اتمی – مولکولی، حالت جامد، هواشناسی، نجوم، هسته‌ای، ذرات بنیادی، سیستم های پیچیده و دینامیک غیر خطی، فیزیک محاسباتی، لایه های نازک، نانو فیزیک، آموزش فیزیک، سیستم های انرژی، مهندسی پلاسما، انرژی های تجدید پذیر، مهندسی هسته ای، ژئو فیزیک، فتونیک علوم ریاضی :، آنالیز تابعی، آنالیز مالی، آنالیز ریاضی، آنالیز زمینه هارمونیک، رمز، جبر، ریاضی فیزیک، هندسه، آنالیز عددی، کنترل و بهینه سازی، متروید، توپولوژی، منطق ریاضی، کدگذاری، گراف و ترکییات، هندسه توپولوژی، محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی، تحقیق در عملیات

وب‌سایت: www.scihub.ir

همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی

موضوعات:ریاضیات و آمار، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و معماری و شهرسازی، مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، مهندسی معدن، و سایر علوم مرتبط

وب‌سایت: www.mesconf.ir

کنگره بین المللی آمار ایران

موضوعات: علوم آماری، مدیریت مبتنی بر شواهد و آمار، آمار و برنامه ریزی کلان، آمار و مدیریت سازمانی، آمار و مدیریت کیفیت، موضوعات آماری(مقالات)

وب‌سایت: www.scii.ir

الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

موضوعات:، علوم پایه ، برق و ICT ، زیست فناوری ، صنایع و معادن ، کشاورزی و دامداری ، کامپیوتروفناوری اطلاعات ، علوم انسانی و اسلامی ، فناوری های نوین مهندسی ، مکانیک، مکاترونیک و رباتیک ، عمران، معماری و شهرسازی و سایر موضوعات مرتبط با همایش وب‌سایت: www.emaconf.ir/3sience

چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

موضوعات: محورهای تخصصی سیستمهای فازی : ریاضیات فازی و مجموعه های فازی، آنالیز فازی، جبر فازی، توپولوژی و هندسه فازی، آنالیز عددی و محاسبات علمی فازی، معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی فازی و … محورهای تخصصی سیستمهای هوشمند: رایانش نرم و جستجوی فرا ابتکاری، همجوشی داده، وب‌ معنایی و هوش معنایی، پردازش و بازشناسی الگو، نظریه ریاضی سیستم‌های هوشمند، سیستم‌های خبره و توصیه‌گر، داده‌کاوی و دانش‌یابی

وب‌سایت: www.cfis2015.ir

کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

موضوعات:ریاضیات فازی Fuzzy Logic (منطق فازی، مجموعه­ های فازی، مجموعه­ های قطعی، توابع عضویت و غیره)، بهینه سازی Optimization (بهینه سازی تکاملی، هوشمند، چند هدفی، صحیح و غیره)، جبر خطی و جبر خطی عددی Linear Numerical Algebra، محاسبات عددی Numerical Analysis، نظریه گراف Graph Theory، نظریه مجموعه ها Set Theory، کاربردهای آمار در ICT

وب‌سایت: www.indmath2.atoicc.com

همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی

موضوعات:، محاسبات عددی، نظریه شبکه، نظریه ، مجموعه های فازی، تحقیق در عملیات، معادلات دیفرانسیل و سیستمهای ، دینامیکی، بهینه سازی، آنالیز تصادفی، بهینه سازی تصادفی، آمار و احتمال، نظریه کنترل، علوم کامپیوتر، نظریه گراف، نظریه صف، هندسه، حمل ونقل و لجستیک و…. وب‌سایت: www.ncmae2015.ir

همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

موضوعات: محورهای همایش ریاضی: آنالیز، جبر، معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی، آنالیز عددی، تحقیق در عملیات، روشهای عددی در جبر خطی، ریاضیات فازی، آمار و احتمالات، روشهای آماری و تمامی موضوعات مرتبط با ریاضی محورهای همایش فیزیک: فیزیک جامد، نانو فیزیک، بررسانا، مواد، بلورها، فیزیک اتمی، پلاسما، لیزر، لایه های نازک ، اپتیک، فیزیک محض ، مباحت نظری در زمینه های کوانتوم، اطلاعات کوانتومی، فیزیک اتمی ، فیزیک حالت جامد، ریاضی فیزیک ، فیزیک هسته ای ، شبیه سازی و تمامی موضوعات مرتبط با فیزیک

وب‌سایت: www.mathphyconf.ir

همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها

موضوعات: آنالیز عددی، آنالیز تابعی، جبر، هندسه، توپولوژی، تحقیق در عملیات، ریاضیات مالی، گراف، ریاضیات فازی، معادلات دیفرانسیل، آموزش ریاضی و سایر موارد کاربردی

وب‌سایت: www.hamayesh.mpnu.ac.ir

سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

موضوعات: مبانی احتمال، فرآیندهای تصادفی، قضایای حدی، آنالیز و هندسه تصادفی، نظریه توزیع ها و قابلیت اعتماد، روش های محاسباتی احتمالاتی وفرآیندهای تصادفی، سایر زمینه های احتمالاتی و فرآیندهای تصادفی

وب‌سایت: www.seminars.usb.ac.ir/sempsp9

همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

موضوعات: روشهای عددی در معادلات دیفرانسیل و انتگرال، روشهای عددی در سیستم های دینامیکی، روشهای عددی در ریاضیات مالی، نظریه تقریب، جبر خطی عددی، روشهای عددی در کنترل بهینه

وب‌سایت: www.4thcna.ir

ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

موضوعات: - چالش های تحقیقات حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران ، رویکردهای حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، مباحث جدید مدیرت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی ، مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت ، بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار ، شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار ، سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی ، جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی ، رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، استاندارسازی ملی برای حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، لزوم به کارگری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها ، اخلاق حرفه ای در حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی ، حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی و کلیه مباحث مربوط به حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

وب‌سایت: www.cafm.ir

همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی**متن پُررنگ**

موضوعات:نظریه فازی ، توپولوژی بدون نقطه ، ابرساختارهای جبری ، ریاضیات مالی و محاسباتی ، ریاضیات زیستی ، تحقیق در عملیات و بهینه سازی ، آمار و احتمال ، مدل سازی و کاربرد ریاضیات در فیزیک

وب‌سایت: www.conf.gorganiau.ir

همایش«مرزهای علوم ریاضی» همایشی در گرامیداشت دکتر سیاوش شهشهانی

موضوعات: ریاضیات ، ریاضیات و ریاضیات کاربردی ، تئوری و ریاضیات

وب‌سایت: www.fmath.sharif.ir

کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_ریاضی_و_فیزیک.txt · آخرین ویرایش: 2015/12/22 12:44 توسط automotive