ابزار کاربر

ابزار سایت


کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_برق_و_کامپیوتر

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_برق_و_کامپیوتر [2015/12/22 12:47]
automotive ایجاد شد
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_برق_و_کامپیوتر [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-==== ==== +====کنفرانس بین المللی وب پژوهی==== 
-موضوعات: ​+موضوعات: ​ارزیابی کیفیت وب، اقتصاد اینترنتی و مدل های کسب و کار، امنیت و حریم خصوصی در وب، بازیابی وب و تحلیل محتوا، تحلیل رفتاری و شخصی سازی، تحلیل محیط های مجازی و شبکه های اجتماعی، تعامل انسان و رایانه، جامعه شناسی و اخلاقیات وب، رایانش وب در کاربردهای همراه، رسانه و ارتباط شناسی وب، سکوها و ابزارهای نرم افزاری وب، سکوهای رایانش توزیعی، انبوه، ابری، وب معنایی، وب کاوی
  
-وب‌سایت:​  +وب‌سایت: ​www.iranwebconf.ir 
-==== ==== +====کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق==== 
-موضوعات: ​+موضوعات: ​Software Engineering, ​ Artificial Intelligence, ​ Computer Networks, Information Technology, ​ Computer Architecture,​ Electronics, ​ Power Systems, ​ Control Engineering
  
-وب‌سایت: ​+وب‌سایت: ​www.rabpj.ir 
 +====همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور==== 
 +موضوعات:​ مهندسی نرم افزار، مهندسی سخت افزار، شبکه های کامپیوتری، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات 
 + 
 +وب‌سایت:​ www.conf.isfpnu.ac.ir/​2ndcomp 
 +====همایش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات==== 
 +موضوعات:​ مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی، معماری کامپیوتر، فناوری اطلاعا 
 + 
 +وب‌سایت:​ www.ict.iauboroujen.ac.ir 
 +====کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات==== 
 +موضوعات:​ مهندسی نرم افزار: سیستم های نرم افزاری، مهندسی نرم افزار و روش های صوری، معماری نرم افزار، مهندسی وب، پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی، داده کاوی، امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری، تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری، نظریه محاسبات، مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار، سایر مباحث مرتبط با مهندسی نرم افزار و سایر موارد مرتبط. 
 +هوش مصنوعی: ​ هوش مصنوعی و یادگیری، بینایی ماشین و پردازش تصویر، محاسبات نرم، پردازش صوت و سیگنال، شناسایی الگو، پردازش زبان طبیعی، سیستم چند عامله، مباحث ویژه در سیستم هوشمند و محاسبات نرم، سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند و سایر موارد مرتبط. 
 +معماری کامپیوتر: ​ معماری کامپیوتر، سیستم های حسابی، قابلیت اطمینان، تحمل پذیری اشکال و آزمون پذیری، معماری سیستم های موازی، مدلسازی و ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری، مدارهای مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ، سیستم های نهفته و بی درنگ، سیستم های قابل پیکربندی، فناوری نوظهور، مباحث ویژه در سیستم دیجیتالی، شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم، سایر مباحث مرتبط با سیستم های دیجیتالی و سایر موارد مرتبط. 
 +فن آوری اطلاعات و ارتباطات: ​ شبکه های کامپیوتری، انتقال داده، امنیت شبکه های کامپیوتری، محاسبات اینترنتی، مشبک و خوشه ای، پردازش موازی و سیستم های توزیع شده، مدلسازی و ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری، مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری و سیستم توزیع شده، معماری سازمانی فناوری اطلاعات، یادگیری الکترونیکی، سیستم های محاسباتی انسان محور، مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، سیستم های حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند، معماری اطلاعات و مدیریت دانش و سایر موارد مرتبط. 
 +و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر 
 +محورهای همایش فن آوری اطلاعات:​، مدیریت و برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات ، یادگیری الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، تجارت و بانکداری الکترونیکی ، شبکه‌های اجتماعی ، رایانش مجازی ، معماری سازمانی ، سیستم‌های اطلاعاتی مقیاس وسیع ، یکپارچه‌سازی سیستم‌های سازمانی ، تعامل‌پذیری ، خودتطبیقی ، سیستم‌های تصمیم‌یار ، مهندسی دانش ،  مدیریت و مهندسی خدمات، و تمامی موضوعات مرتبط با فن آوری اطلاعات 
 + 
 +وب‌سایت:​ www.citconf.ir
کنفرانس_ها_و_ژورنال_های_رشته_برق_و_کامپیوتر.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)