ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:روادید_مهاجرتی_انگلستان

قوانین مهاجرتی انگلستان (United Kingdom)

برای اطلاع از قوانین مهاجرتی انگلستان به Immigration Rules مراجعه کنید.

شهروند انگلستان شوید

بررسی کنید ایا می‌توانید درخواست دهید

راه های متفاوتی وجود دارد که شما می‌توانید شهروند انگلستان شوید. رایج‌ترین آن قبول تابعیت نامیده می‌شود. شما می‌توانید با قبول تابعیت شهروند شوید اگر:

  1. 18 سال یا بیشتر هستید
  2. you’re of good character به این معنا که سابقه‌ی کیفری اخیرا نداشته‌اید، یا قصد گمراه کردن دفتر اصلی (Home Office) را نداشته‌اید، یا در 10 سال گذشته درگیر جرائم مهاجرت (Immigration offences) نبوده‌اید.
  3. به زندگی در انگلستان ادامه می‌دهید.

شما همچنین باید داشته باشید:

  1. برای حداقل 5 سال قبل از تاریخ درخواست خود در انگلستان زندگی کرده باشید
  2. در آن 5 سال، بیشتر از 450 روز را خارج از انگلستان نبوده باشید.
  3. در 12 ماه آخر، بیش از 90 روز از انگلستان خارج نشده باشید.
  4. اقامت دائم شما تایید شود تا در انگلستان بمانید (been granted indefinite leave to stay in the UK)(یه این معناست که تاریخ مخصوصی برای ترک کردن وجود ندارد یا اقامت دائم داشته باشید در EEA و داشته باشید permanent residence card یا مدارکی که نشان دهد شما اقامت دائم دارید.
  5. اقامت دائم را برای 12 ماه آخر داشته باشید یا اقامت دائم داشته باشید در EEA و داشته باشید permanent residence card

یا مدارکی که نشان دهد شما اقامت دائم دارید.

  1. در زمانی که در انگلستان هستید، هیچ قانون مهاجرتی را نشکسته باشید.

احتیاجات متفاوتی وجود دارد اگر شما spouse or civil partner is a British citizen. زمانی که تحت کنترل مهاجرت نیستید، جزء این 5 سال محسوب نمی‌شود (مانند، یه عنوان یک دیپلمات یا یکی از اعضای نیروی مسلح برای بازدید هستید). تمام guidance notes را بخوانید و قبل از درخواست requirements booklet را بخوانید. شما ممکن است در شرایط خاص بتوانید درخواست become a British citizen by ‘registration’ را بدهید.

کودکان زیر 18 سال

شما می‌توایند از طرف یک کودک زیر 18 سال درخواست بدهید، اگر آن ها طبق معیارهای مشخصی، واجد شرایط باشند. آن ها نباید در آزمون 5 سال زندکی در انگلستان شرکت کنند. برای شهروندی کودکان زیر بخوانید Guide MN1.

هزینه‌ها

مطالعه کنید fees for citizenship applications.

اگر همسرتان شهروند انگلستان است

برای اطلاع از این موضوع به If your spouse is a British citizen مراجعه کنید.

چگونه درخواست بدهید

برای اطلاع از این موضوع به How to apply مراجعه کنید.

تمدید روادید خود

برای اطلاع از این موضوع به Extend your visa مراجعه کنید.

درخواست خود را به کجا بفرستید

برای اطلاع از این موضوع به Where to send your application مراجعه کنید.

بعد از اینکه درخواست داده اید

برای اطلاع از این موضوع به After you’ve applied مراجعه کنید.

مراسم شهروندی

برای اطلاع از این موضوع به Citizenship ceremonies مراجعه کنید.

کشورها/روادید_مهاجرتی_انگلستان.txt · آخرین ویرایش: 2016/02/19 17:37 توسط automotive