ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:روادید_مهاجرتی_آلمان

ورود به آلمان

شهروندان یکی از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا می‌توانند بدون نیاز به روادید به آلمان وارد شودند. دیگر افراد خارجی باید به عنوان یک اصل مهم روادید احتیاج دارند. اعضای اتحادیه ی اروپا احتیاجی به روادید ندار‌ند اگر برای 3 ماه در یک دوره‌ی شش ماهه ندارند.

یروسه درخواست

شما باید برای روادید در نماینگی آلمان در خارج، در کشور خود مراجعه کنید. بهترین راه برای اطلاع از مدارک مورد نیاز برای این نوع روادید، بهتر است به صورت مستقیم به سایت سفارت یا کنسولگری آلمان مراجعه کنید.

متاسفانه من در سایت کنسولگری آلمان در ایران مطلبی در این خصوص مشاهده نکردم، حتی به وب سایت کنسولگری آلمان در کشور آمریکا هم مراجعه کردم و متاسفانه تنها مطلب مرتبط با این موضوع به زبان آلمان است.

برای مشاهده‌ی اطلاعات برای شهروندی آلمان به زبان آلمانی بهاینجا مراجعه کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر، مانند آدرس، شماره تلفن و اطلاعات عمومی درباره‌ی مهاجرت می‌توانید به اداره‌ی خارجی فدرال به اینجا مراجعه کنید.

قوانین روادید‌ آلمان

اتباع EU ( EU stand for European Union، اتحادیه اروپا)

اتباع EU نیازی به دریافت روادید برای ورود به جمهوری فدرال آلمان ندارند.

اتباع غیر EU

به صورت کلی، تمام افراد خارجی برای ماندن در آلمان احتیاج به روادید دارند. برای افراد جامعه‌ی اروپا، برای بازدید 90 روزه، در یک بازه ی زمانی 180 روزه نیازی به دریافت روادید نیست. برای دید کلی در مورد نیازهای روادید به اینجا مراجعه کنید.

نهادهای مسئول صدور روادید

طبق قوانین آلمان (بخش 71(2) از قانود اقامت) مسئولیت صدور روادید با ماموران جمهوری فدرال آلمان، سفارت‌های آن و کنسولگری‌های آن به صورت کلی است. در اصل اداره‌ی خارجی فدرال درگیر تصمیم، برنامه روادیدی فردی نیست و همچنین هیچ اطلاعی از نحوه ی ماموران صدور روادیدی فردی ندارد. این مسئولیت به دولت شنگن واگذار شده است.

هزینه‌ی روادید

از 14ام می سال 2008، هزینه‌ی تمام انواع روادید، 60 یورو تایین شده است. ممکن است استثناء هایی وجود داشته باشد برای دریافت اطلاعات هزینه‌ی روادید به اینجا مراجعه کنید.

زمان مورد نیاز برای پروسه‌ی یک درخواست روادید

به عنوان یک قانون، ماموران مورد نیاز بین 2 تا 10 روز کاری زمان می برد تا یک درخواست برای روادیدی اقامت کوتاه تصمیم گیری شود. درخواست کنندگان روادید حق دارند تا درخواست خود را به بلند مدت یا استخدامی تغییر دهند و این کار زمان پروسه را به چندین ماه افزایش می دهد. در طول زمان اوج فصل مسافرتی دوره زمانی انتظار برای درخواست به ماموران آلمان به وجود می‌آید. افراد نیاز به روادید برای ورود به آلمان باید در زمان خوبی قبل از آن اقدام به درخواست روادید کنند.

روش درخواست

به عنوان یک قانون، درخواست ها باید از طریق ارسال درخواست، با همدیگر به تمام مدارک مورد نیاز، افراد در ماموران آلمان مسئول محل اقامت خود هستند. به منظور کاهش هدر رفت وقت، نیازهای پذیرش، مدارک، درخواست کننده باید به وب سایت کنسولگری آلمان مراجعه کند تا بتواند در مرتبط ترین بخش درخواست روادیدی خود را اعلام کند.فرم درخواست روادید می‌تواند به صورت رایگان بدست آی ( در زبان محلی). برای دریافت این فرم‌ها به اینجا سمت راست بالای سایت مراجعه کنید ( این فرم‌ها به تفکیک نوع آن ارائه شده و قابلیت دانلود آن وجود دارد).

ملزومات برای صادر شدن روادید اقامت کوتاه شنگن

از 5ام اپپریل 2010، مقررات EU شماره.810/2009 پارلمان آروپا و شورا از 13ام جولای 2009 ایجاد یک کد اجتماع ( کد روادید) اساس قانون به شکل تحت قانون اروپا در تمام کشورهای شنگن برای صادر کردن روادید برای ترانزیت از ناحیه ی شنگن یا برای اقامت کوتاه مدت در ناحیه ی شنگن نباید از 90 روز در طی یک دورهی زمانی 180 روزه تجاوز کند. نوع روادید باید توسط متقاضی صادر شود که نیاز‌های روادید هم با آن تغییر می کند و هیچ عنوان‌ گذاری خودکاری برای این کار وجود ندارد. احتیاجات زیر باید ارائه و تایید شود. - هدف از سفر به آلمان باید قابل قبول و قابل فهم باشد. - درخواست کننده باید در موقعیتی باشد که هزینه‌های زندگی و سفرش را با درآمد یا هزینه‌ی شخصی تامین کند. - دارنده‌ی روادید باید آماده باشد تا قبل از اتمام روادید شنگن خود، محدوده‌ی شنگن را ترک کند. - شواهد مستندی باید سلامت سفر را بیمه کند با حداقل 30000 یورو تایید شده برای ورود به محدوده ی شنگن. درخواست کننده می‌تواند هم از هزینه‌ی شخصی و هم از شخص سومی برای تامین هزینه‌ها استفاده کند.

ملزومات برای صادر شدن روادید اقامت طولانی و/یا حق را برای دارنده روادید دارد تا شغل مفید را بدست بیاورد

با عنوان یک قانون، تمام خارجی‌ها باید برای اقامت بیش از 3 ماه یا پیدا کردن شغل مفید روادید دریافت کنند. مردم سوئیس و اتحادیه اروپا استثنا محسوب می‌شوند. برای دریافت فرم‌های روادیدی اقامت بلند مدت به اینجا سمت راست بالای سایت مراجعه کنید ( این فرم ها به تفکیک نوع آن ارائه شده و قابلیت دانلود آن وجود دارد).

فرایند ساده سازی درخواست روادیدی شنگن

امکان دانلود و تکمیل فرم های درخواست روادید به صورت آن لاین وجود دارد و باید بعد از تکمیل، پرینت گرفته شده و در مصاحبه به صورت الکترونیکی اسکن گرفته می شود.اگر تعداد متغاضی زیاد باشد، پروسه زمان بیشتری احتیج دارد و از ارسال دوباره مدارک پرهیز کنید

آمار

  1. تعداد روادید اقامت کوتاه شنگن اعم از ترانزیت، بازدید، توریست، شغلی و … تایید شده در سال 20141946847
  2. تعداد روادید ملی صادر شده (عمولا روادید‌هایی که به شغل مفید منجر شده): در سال 2014: 107894
  3. تعداد روادید رد شده در سال 2014: 131837
  4. تعداد تک درخواست‌های روادیدی پروسس شده در سال 2014: 2298879

قانون مهاجرت

برای اطلاع از قوانین و نحوه‌ی مهاجرت به آلمان به اینجا مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقامت دائم و مهاجرت به آلمان به زندگی در آلمان مراجعه کنید.

کشورها/روادید_مهاجرتی_آلمان.txt · آخرین ویرایش: 2016/02/19 17:23 توسط automotive