ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:روادید_دانشجویی_ترکیه

روادید دانشجویی ترکیه:

اطلاعیه مهم: از تاریخ 29.05.2013 به بعد، نحوه دریافت دفترچه اقامت دانشجویی ترکیه تغییرات عمده ای کرده و گرفتن آن را ساده تر کرده است. در ادامه نحوه دریافت دفترچه اقامت، قبل و بعد از اعمال قوانین جدید توضیح داده خواهد شد.

از آنجا که دانشجویان زیادی خواهان تحصیل در ترکیه هستند، در اینجا به مبحث ویزای دانشجویی ترکیه پرداخته میشود. نحوه گرفتن دفترچه اقامت برای ترکیه توضیح داده خواهد شد. همانطور که اغلب دانشجویان در جریان هستند، با پاسپورت معمولی فقط میتوان 3 ماه در ترکیه ماند. بنابراین برای دانشجویی که میخواهد در ترکیه تحصیل کند ویزای دانشجویی یا دفترچه اقامت لازم خواهد بود.

گرفتن ویزای دانشجویی قبل از اعمال قوانین جدید:
قبل از تغییر قانون دفترچه اقامت دانشجویی، دانشجویان پذیرفته شده بایستی نامه پذیرش رسمی را از دانشگاه درخواست میکردند. سپس برای دانشگاه مربوطه ایمیل میزدند تا ایمیلی مبنی بر پذیرششان به سفارت ترکیه در ایران بفرستند. سپس دانشجویان باید با مدارک لازم و هزینه های مربوطه به کنسولگری ترکیه مراجعه میکردند تا بتوانند ویزای دانشجویی بگیرند. پس از این مراحل، نوبت به گرفتن وقت به صورت حضوری از اداره امنیه شهری که در آن پذیرفته شده بودند میرسید که با پرداخت هزینه ای بالغ بر 200 لیره دفترچه اقامت صادر میشد.
خلاصه:نامه پذیرش را به سفارت ارائه داده و ازشون بعد حدود 5 روز ویزا را معمولا میتوان گرفت. بعد از ورود به ترکیه هم حدود یک ماه نباید از ترکیه خارج شد تا مجوز اقامت دانشجویی ترکیه را دریافت کرد.
مدارک مورد نیاز سفارت:
۱. فرم درخواست ویزا
۲. ۱ عدد عکس
۳. پاسپورت و کپی
۴. نامه پذیرش دانشگاه

گرفتن ویزای دانشجویی بعد از اعمال قوانین جدید:
در این قسمت متن اطلاعیه بسیار مهم گذاشته میشود تا دانشجویان با قوانین جدید آشنا شوند.

29.05.2013
tarihinden sonra ilk defa üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, 29.05.2013 tarihinden önce üniversite kaydı bulunan öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içinde (29.11.2013 tarihine kadar) öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekliliği bildirilmiş olup, 5510 Sayılı Kanuna göre öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılardan, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmamaları nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmayanlardan istenecek olan özel sağlık sigortası poliçelerinde 23 Haziran 2014 tarihinden itibaren “İşbu Poliçe 06.06.2014 Tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de Belirlenen Asgari Teminat Yapısını Kapsamaktadır” ibaresi aranacak olup ,bu ibarenin bulunmadığı poliçeler kabul edilmeyecektir.

The regulation regarding the visa regime for students coming to Turkey has recently changed. From now on, students coming from the countries, which are exempted from visa requirement for their citizens' travel to Turkey, do not have to apply to the Turkish Consulates for any kind of visa. They may directly come to Turkey without obtaining any kind of visa including student visa.

دولت ترکیه در صدد سهلتر کردن امر اخذ ویزا برای جذب بیشتر دانشجوی خارجی است چون هم دانشجویان خارجی در واقع توریست بلند مدت هستند و همچنین اعتبار و سطح علمی دانشگاههای ترکیه رو بالا برده و از این حیث تصمیم عاقلانه ای گرفته اند که صد البته به نفع دانشجویان بوده است. بسیاری از دانشجویان روش قبلی را بسیار وقت گیر، هزینه بر، و استرس زا میدانستند.
در قانون جدید دانشجویان فقط با داشتن پاسپورت و نامه پذیرش به دانشگاه مربوطه مراجعه کرده و کارهای ثبت نام را انجام میدهند. سپس با داشتن برگه اشتغال به تحصیل letter of enrollment، میتوان به صورت آنلاین از اداره امنیه وقت گرفت. البته باید توجه داشت که اداره امنیه ممکن است وقت را برای یک ماه یا 1.5 ماه بعد بدهد. بنابراین برنامه ریزی لازم را باید انجام داد. البته بعد از حضور در اداره امنیه کار گرفتن دفترچه اقامت چند ساعتی بیشتر طول نخواهد کشید و هزینه هم حدود 50 لیر خواهد بود. مدارک لازم عبارتند از:
1. ۱ عدد عکس
2. پاسپورت و کپی
3. نامه پذیرش دانشگاه
4- گواهی اشتغال به تحصیل

کشورها/روادید_دانشجویی_ترکیه.txt · آخرین ویرایش: 2015/09/17 05:37 (ویرایش خارجی)