ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:روادید_دانشجویی_انگلستان

روادید تحصیلی کوتاه مدت

دیدکلی

شما می‌توانید برای روادید تحصیلی کوتاه مدت درخواست دهید اگر:

 1. درحال انجام یک دوره‌ی تحصیلی کوتاه مدت در انگلستان هستید.
 2. شما خارج از محدودهEuropean Economic Area (EEA)و سوئیس هستید.
 3. دیگر موارد را ببینید درeligibility requirements.

شما به یکStandard Visitor visaاحتیاج دارید اگر به عنوان یک بازدید کننده دانشگاهی قصد ورود دارید. شما نمی‌توانید درخواست دهید اگرqualify for British citizenshipشامل این است که اگر شماdual nationalityشما باید در عوض درخواست apply for British citizenship را بدهید.

چه می‌توانید و نمی‌توانید انجام دهید

شما می‌توانید:

 1. یک دوره‌ی کوتاه تحصیلی را در انگلستان باشید، مانند دوره ی زبان انگلیسی یا دوره‌ی آموزشی.
 2. یک دوره‌ی زمانی کوتاه تحقیقاتی داشته باشید به عنوان یک دوره کارشناسی (degree course) اگر در حال تحصیل در خارج هستید.

شما نمی‌توانید:

 1. تحصیل کنید در state school
 2. کار کنید(شامل کار در محل کار یا تجربه ی کاری)
 3. این روادید را تمدید کنید.
 4. اعضای خانواده را با خود بیاورید(وابسته)، آنها باید جداگانه درخواست دهند.
 5. دریافت کنیدpublic funds.

چه مدت می‌توانید اقامت کنید

شما می‌توانید در انگلستان اقامت کنید به مدت:

 1. 6 ماه - برای هر دوره ی کوتاه(شامل دوره‌ی زبان انگلیسی). یا دوره‌ی کوتاه تحقیقاتی اگر 18 سال یا بیشتر هستید.

هزینه‌ها

هزینه آن می‌شود:

 1. 86 پوند برای روادید 6 ماهه
 2. 162 پوند برای روادید 11 ماهه

چه مدت زمان طول می کشد

شما می‌توانید 3 ماه قبل از سفر به انگلستان درخواست روادید بدهید. شما باید در طی 3 هفته برای روادید خود تصمیم بگیرید. بررسی کنید guide processing times را برای اینکه متوجه شوید چه مدت زمان ممکن است طول بکشد تا با توجه برای کشور شما روادید صادر شود.

واجد شرایط بودن

برای اطلاع از این موضوع به Eligibility مراجعه کنید.

مدارکی که باید فراهم کنید

برای اطلاع از این موضوع به Documents you must provide مراجعه کنید.

درخواست

برای اطلاع از این موضوع به Apply مراجعه کنید.

روادید تحصیلی ردیف 4 (کودک)

دیدکلی

شما می‌توانید درخواست بدهید برای روادید تحصیلی ردیف 4(کودک) اگر سن شما بین 4 تا 17 سال است و شما می‌خواهید تحصیل کنید در یک مدرسه مستقل در انگلستان. شما همچنین باید داشته یاشید:

 1. جایگاهی بر روی یک دوره
 2. رضایت والدین یا قیم
 3. پول کافی برای پرداخت هزینه‌های تحصیل و زندگی را داشته باشید
 4. از یک کشور که شامل European Economic Area (EEA) و سوئیس نمی‌شود باشید.
 5. دیگر موارد را ببینید در eligibility requirements.

چه مدت زمان طول می کشد

شما می‌توانید 3 ماه قبل از سفر به انگلستان درخواست روادید بدهید. شما باید در طی 3هفته برای روادید خود تصمیم بگیرید. بررسی کنید guide processing times را برای اینکه متوجه شوید چه مدت زمان ممکن است طول بکشد تا با توجه برای کشور شما روادید صادر شود.

هزینه ها

هزینه‌ی درخواست برای روادید تحصیلی ردیف 4 (کودک) 322 پوند از خارج از انگلستان است. شما همچنین باید پرداخت کنید to pay the healthcare surcharge به عنوان قسمتی از درخواست شما. بررسی کنید چقدر باید پرداخت کنید before you apply

چه مدت می‌توانید اقامت کنید

سن شما و مدت زمان دوره‌ی تحصیلی شما تاثیر مستقیمی بر مدت زمان اقامت شما دارد.

سن در زمانی که درخواست می‌دهید چه مدت می‌توانید اقامت کنید
زیر 16 سال مدت زمان دوره‌ی تحصیلی (تا 6 سال) به علاوه 4 ماه بعد از آن
16 یا 17 سال مدت دوره‌ی تحصیلی (تا سه سال) به علاوه 4 ماه بعد از آن

شما می‌توانید به انگلستان وارد شوید:

 1. تا یک هفته قبل از شروع دوره تحصیلی، اگر دوره‌ی تحصیلی شما 6 ماه یا کم تر طول می‌کشد.
 2. تا یک ماه قبل از شروع دوره تحصیلی، اگر دوره‌ی تحصیلی شما بیشتر 6 طول می‌کشد.

چه می‌توانید و نمی‌توانید انجام دهید

شما می‌توانید:

 1. در یک مدرسه مستقل تحصیل کنید
 2. درخواست از خارج از انگلستان دهید
 3. درخواست بدهید برای تمدید مدت اقامت خود apply to extend your stay

شما همچنین می‌توانید کار کنید اگر 16 سال یا بیشتر دارید:

 1. کار نیمه وقت تا 10 ساعت در هفته
 2. کار تمام وقت در طول تعطیلات
 3. در محل کار به عنوان جزءی از دوره تحصیلی.(اما نه بیشتر از 50% زمان دوره ی تحصیلی شما)
 4. به عنوان یک افسر فرصت مطالعاتی اتحادیه دانشجویی (student union sabbatical officer) برای تا 2 سال

شما نمی‌توانید:

 1. تحصیل کنید در یک دانشگاه یا مدرسه‌ی بورسیه شده خود مختار محلی (local authority-funded school) (همچنین نامیده می‌شود maintained school) یا دانشکده تحصیلات تکمیلی.
 2. کار کنید (شامل کار در محل کار یا تجربه‌ی کاری)
 3. دریافت کنیدpublic funds.
 4. شغل دائم انتخاب کنید یا به خوداشتغالی مشغول شوید
 5. به عنوان پزشک یا دندانپزشک آموزشی کار کنید
 6. به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای کار کنید(مانند یک مربی ورزشی) یا سرگرم کننده(Entertainor).
 7. با این روادید در انگلستان مستقر شوید.
 8. افراد خانواده خود(وابسه) را همراه خود بیاورید، اگر خانواده می‌خواهند همراه شما باشند نیاز دارند تا درخواست Parent of a Tier 4 (Child) visa را بدهند.
 9. بخوانید راهنمای full guidance را برای روادید ردیف 4 (کودک)

واجد شرایط بودن

برای اطلاع از این موضوع به Eligibility مراجعه کنید.

مدارکی که باید فراهم کنید

برای اطلاع از این موضوع به Documents you must provide مراجعه کنید.

درخواست

برای اطلاع از این موضوع به Apply مراجعه کنید.

تمدید روادید خود

برای اطلاع از این موضوع به Extend your visa مراجعه کنید.

به این روادید تغییر وضعیت دهید

برای اطلاع از این موضوع به Switch to this visa مراجعه کنید.

روادید تحصیلی ردیف 4 (عمومی)

دیدکلی

شما می‌توانید درخواست بدهید برای روادید تحصیلی ردیف 4 (عمومی) برای تحصیل در انگلستان اگر سن شما 16 سال یا بیشتر است است و شما:

 1. به شما برای یک دوره پیشنهاد شده است
 2. پول کافی دارید تا خودتان را حمایت مالی کنید و هزینه‌ی دوره‌ی خود را پرداخت کنید، بسته به نوع شرایط متفاوت است.
 3. از یک کشور که شامل European Economic Area (EEA) و سوئیس نمی‌شود باشید.
 4. دیگر موارد را ببینید در eligibility requirements.

چه زمانی درخواست بدهیم

شما می‌توانید سه ماه قبل از شروع دوره‌ی تحصیلی خود درخواست بدهید. شما باید در طی 3 هفته برای روادید خود تصمیم بگیرید. بررسی کنید guide processing times را برای اینکه متوجه شوید چه مدت زمان ممکن است طول بکشد تا با توجه برای کشور شما روادید صادر شود.

هزینه‌ها

هزینه‌ی درخواست برای روادید تحصیلی ردیف 4 (عمومی) 322 پوند از خارج از انگلستان است. شما همچنین باید به ازای هر نفر از وابستگان 322 پوند بپردازید. شما همچنین باید پرداخت کنید to pay the healthcare surcharge به عنوان قسمتی از درخواست شما. بررسی کنید چقدر باید پرداخت کنید before you apply

چه مدت می‌توانید اقامت کنید

شما می‌توانید به انگلستان بیایید قبل از اینکه دوره‌ی تحصیلی شما شروع شود:

 1. تا یک هفته قبل، اگر دوره‌ی تحصیلی شما 6 ماه یا کمتر طول می‌کشد.
 2. تا یک ماه قبل،اگر دوره‌ی تحصیلی شما بیش از 6 ماه طول می‌کشد.

اینکه چه مدت زمانی می‌توانید اقامت کنید، بستگی به نوع دوره‌ی تحصیلی و چه دوره‌ی تحصیلی را اکنون تمام کرده‌اید، دارد.

چه می‌توانید و نمی‌توانید انجام دهید

شما می‌توانید:

 1. تحصیل کنید
 2. کار کنید به عنوان(student union sabbatical officer)
 3. درخواست دهید از داخل یا خارج انگلستان
 4. درخواست بدهید برای تمدید مدت اقامت خود apply to extend your stay
 5. کار کدن شما، بستگی به سطح دوره ی تحصیلی شما و نوع حمایت گر مالی شما دارد

شما نمی توانید: دریافت کنید public funds.

 1. کار کنید یه عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای، شمال مربی ورزشی هم می شود.
 2. تحصیل کنید در یک دانشگاه یا مدرسه ی بورسیه شده خودمختار محلی(local authority-funded school) (همچنین نامیده می‌شود maintained school) یا دانشکده تحصیلات تکمیلی.

افراد خانواده خود (وابسه) را همراه خود بیاورید، family members (dependants) را بدهند.

 1. بخوانید راهنمای full guidance را برای روادید ردیف 4 (کودک)

واجد شرایط بودن

برای اطلاع از این موضوع به Eligibility مراجعه کنید.

دانش زبان انگلیسی

برای اطلاع از این موضوع به Knowledge of English مراجعه کنید.

مدارکی که باید فراهم کنید

برای اطلاع از این موضوع به Documents you must provide مراجعه کنید.

درخواست

برای اطلاع از این موضوع به Apply مراجعه کنید.

تمدید روادید خود

برای اطلاع از این موضوع به Extend your visa مراجعه کنید.

به این روادید تغییر وضعیت دهید

برای اطلاع از این موضوع به Switch to this visa مراجعه کنید.

اعضای خانواده

برای اطلاع از این موضوع به Family members مراجعه کنید.

کشورها/روادید_دانشجویی_انگلستان.txt · آخرین ویرایش: 2016/02/19 17:35 توسط automotive