ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:تحصیل_در_سوییس

تحصیل در نروژ

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

در كشور سوييس‌ آموزش‌ كودكان‌ با دوره‌ آمادگي‌ و به‌ مدت‌ يك‌ تا دو سال‌ آغاز مي‌شود. تحصيلات‌ اجباري‌ در استان‌هاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ بوده‌ و از ۶ تا ۸ سالگي‌ شروع‌ مي‌شود و ۸ تا ۹ سال‌ طول‌ مي‌كشد. طول‌ دوره‌ ابتدايي‌ از ۴ تا ۶ سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ از ۳ تا ۵ سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبيرستان‌ها (Mittelschulen)، مدارس‌ بازرگاني‌ يا مدارس‌ حرفه‌اي‌ مي‌شوند. مدت‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ها دو سال‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ مي‌توانند در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ ادامه‌ تحصيل‌ دهند و در نهايت‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ در رشته‌هايي‌ مانند زبان، رياضيات، اقتصاد يا حقوق‌ شوند. در مجموع‌ طول‌ دوره‌ تحصيل‌ پيش‌ دانشگاهي‌ ۱۳ سال‌ است. شرط‌ ورود به‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوييس‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ است.

دانش‌آموزاني‌ كه‌ وارد مدارس‌ بازرگاني‌ يا حرفه‌اي‌ مي‌شوند، از ۲ تا ۴ سال‌ به‌ تحصيل‌ مي‌پردازند و معمولاً‌ بدون‌ اين‌ كه‌ وارد دانشگاه‌ شوند، جذب‌ بازار كار مي‌شوند.

آموزش‌ در اين‌ كشور از وظايف‌ اصلي‌ استان‌ها است. در ۲۰ استان‌ بزرگ‌ و ۶ استان‌ كوچك‌ سوييس‌ نظام‌ آموزشي‌ با هم‌ تفاوت‌ دارد. طول‌ دوره‌ تحصيل، درس‌ها و حتي‌ حقوق‌ معلمين‌ بر اساس‌ قوانين‌ استان‌ها مشخص‌ مي‌شود. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ آموزش‌ در سراسر كشور با شاخص‌هاي‌ ملي‌ مطابقت‌ مي‌كند.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌تحصيلات‌ عالي‌ در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ مانند مدارس‌ عالي‌ مهندسي‌ امكان‌پذير است. در سوييس‌ يازده‌ دانشگاه‌ دولتي‌ فعاليت‌ دارند كه‌ در انتخاب‌ دانشجو كاملاً‌ مختارند. زبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌ها، فرانسوي‌ يا آلماني‌ است‌ و تحصيل‌ در دانشگاه‌ فريبورگ‌ (Fribourg) به‌ دو زبان‌ فرانسوي‌ و آلماني‌ امكان‌پذير است.

دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ كشورهاي‌ خارجي‌ مانند ايران‌ كه‌ حداقل‌ معدل‌ آنها ۱۴ باشد، مي‌توانند در امتحان‌ ورودي‌ به‌ دانشگاه‌ كه‌ براي‌ اين‌ گونه‌ متقاضيان‌ برگزار مي‌شود شركت‌ كنند، يا اين‌ كه‌ در دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ دانشگاه‌ فريبورگ‌ (Fribourg) كه‌ به‌ دو زبان‌ آلماني‌ و فرانسوي‌ به‌ مدت‌ ۹ ماه‌ برگزار مي‌شود، شركت‌ نمايند. موفقيت‌ در اين‌ امتحان‌ شرط‌ اقدام‌ براي‌ اخذ پذيرش‌ از دانشگاه‌هاي‌ سوييس‌ است.

لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ امتحان‌ ورودي‌ كليه‌ دانشگاه‌ها براي‌ متقاضياني‌ كه‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ آنها خارج‌ از سوييس‌ صادر شده، متمركز است‌ و در دانشگاه‌ فريبورگ‌ (Fribourg) برگزار مي‌شود. سال‌ تحصيلي‌ در سوييس‌ داراي‌ دو نيم‌ سال‌ تابستاني‌ و زمستاني‌ است كه‌ طول‌ هر كدام‌ حدود ۵ ماه‌ است.

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

 1. Diplome de technician اين‌ مدارك‌ در مدارس‌ فني‌Ecole Technique (ET) اعطا مي‌شوند. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ فني‌ يا رياضي‌ است. اين‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ پايه‌ و تخصصي‌ است‌ و تحصيل‌ در آن‌ دو سال‌ طول‌ مي‌كشد.
 2. Diplom Ingenieur - Diplome d'Ingenieur اين‌ مدارك‌ در مدارس‌ عالي‌ فني‌ Ecole Technique Superieure (ETS) (French) ياHohere Technische Lehranstalt (HTL) (German) اعطا مي‌شوند. شرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ با نمره‌ خوب‌ يا دوره‌ سه‌ ساله‌ مدارس‌ فني‌(ET) است. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ ۴ سال‌ است، اما دانشجويان‌ داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ Diplme de technicien اين‌ دوره‌ را در ۳ سال‌ مي‌گذرانند.
 3. Licentiate این مدارك‌ در دانشگاه‌ها اعطا مي‌شود. طول‌ دوره‌ تحصيل‌ نيز بستگي‌ به‌ رشته‌ تحصيلي‌ دارد. دوره‌Licentiate از ۳ تا ۴ سال (طول‌ دوره‌ اسمي) مي‌باشد. رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ و برخي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ ۳ ساله‌ گذرانده‌ مي‌شود.
 4. Licentiate / Diplome /Diplom اين مدرك در رشته های گوناگون‌ اعطا مي‌شود. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ براي‌ اخذ اين‌ مدارك‌ (طول‌ دوره‌ اسمي) از ۴ تا ۶ سال‌ است. اين‌ دوره‌ها با پژوهش‌ همراه‌ است‌ و دانشجو بايد پايان‌ نامه‌ ارايه‌ دهد.
 5. گرفتن مدرك (‌Maitrise /Diplome Postgrade / (Master نيز پس از گذراندن‌ دوره‌ Licentiate در دانشگاه‌هاي‌ فرانسوي‌ زبان‌ سوييس‌ امکان پذیر می شود. اين‌ دوره‌ معمولا پس از دوره‌هاي‌ سه‌ ساله‌ تحصيل‌ گذرانده‌ مي‌شود و با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است‌ كه‌ حداقل‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد.
 6. Doktor / Docteur برای ورود به این دوره‌ مدرك‌ Licentiate يا Diplome / Diplom با معدل‌ خوب‌ مورد نياز است. در بعضي‌ موارد دانشجو دو نيم‌ سال‌ درس‌ مي‌گذراند و سپس‌ دوره‌ پژوهشي‌ را آغاز مي‌كند. طول‌ مدت‌ تحصيل‌ در اين‌ دوره‌ چهار سال‌ است. ارايه‌ پايان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌ شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ دكتراست.

ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ سوییس در وزارت علوم ایران

 1. مدارك Diplome de technician با حداقل‌ ۲ تا ۳ سال‌ تحصيل‌ در مدارس‌ فني‌ (ET) و مدارس‌ عالي‌ فني‌ (ETS) و همچنين‌ تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ به‌ مدت‌ ۲ سال‌ (۴ نيم‌ سال‌ تحصيلي)‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم، «كارداني» ارزشيابي‌ مي‌شود.
 2. مدارك‌ Licentiate با حداقل‌ ۳ سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مدارك‌ Diplom Ingenieur - Diplme d'Ingenieur با حداقل‌ ۴ سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از مدارس‌ عالي‌ فني‌ (ETS) يا (HTL) به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، «كارشناسي» ارزشيابي‌ مي‌شود.
 3. مدارک Licentiate/Diplom /Diplome صادره از دانشگاه‌ها با حداقل‌ ۵-۴ سال‌ تحصيل‌ (طول‌ دوره‌ اسمي) به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و ارايه‌ پايان‌ نامه‌ علمي، «كارشناسي‌ ارشد» ارزشيابي‌ مي‌شود.
 4. مدارك ‌Maitrise /Diplome Postgrade / Master صادره‌ از دانشگاه‌ها با حداقل‌ يك‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بند ۲ يا كارشناسي، «كارشناسي‌ ارشد» ارزشيابي‌ مي‌شود.
 5. مدارك Doktor / Docteur به شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بندهاي‌ ۳ و ۴ يا كارشناسي‌ ارشد، «دكترا» ارزشيابي‌ مي‌شود.

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ سوییس

دانشگاه‌های ممتاز (گروه‌ ۱)

1- Universität Basel (Basel University)
2- Université de Fribourg (Fribourg University)
3- Université de Lausanne (Lausanne University)
4- Université de Neucahtel (Neucahtel University)
5- Ecole Polytechnique Fédérale de lausanne (EPFL) - (Federal Institute of Technology lausanne)
6- Hochschule St. Gallen Für Wirtshafts, Rechts - und Sozialwissenschaften (University of St. Gallen for Business Administration, Economics, Law and Social Sciences)
7- Universität Bern (Bern University)ٍ
8- Université de Geneve (Geneve University)
9- Universita della Svizzera Italiana (University of Lugano)
10- Universität Zürich (Zurich University)
11- Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - (Federal Institute of- Technology)

دانشگاه‌های خوب (گروه‌ ۲)

1-Webster University Geneva (فقط تا کارشناسی ارشد)
2- Haute Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaude (فقط تا کارشناسی)
3- Ecole Hoteliére de Lausanne (فقط تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هتلداری)
4- Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale (فقط تا مقطع كارشناسي ارشد)
5- Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) (فقط تا مقطع كارشناسي ارشد و در دپارتمان های مهندسی)
6- مدارس‌ عالي‌ فني‌ (ETS) كه‌ مورد تأييد دولت‌ سوييس‌ هستند در سطح‌ كارشناسي‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

دانشگاه‌های نامعتبر سوییس

کليه مدارک صادره از دانشگاه های زیر غير قابل بررسی و ارزشيابی است. چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) بازتاب نیافته باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1- Swiss Hotel Management School

منبع: اداره کل دانش آموختگان، سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیوندهای مفید

کشورها/تحصیل_در_سوییس.txt · آخرین ویرایش: 2015/02/01 20:03 توسط M1KE