ابزار کاربر

ابزار سایت


کشورها:تحصیل_در_آمریکا

تحصیل در آمریکا

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ ابتدايي‌ در كشور امريكا از شش‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و در مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ دوازده‌ سال‌ است‌ كه‌ در پايان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ (High School Diploma) داده‌ می شود.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور آمريكا داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان (High School Diploma) الزامي‌ است. همچنین نتايج‌ امتحان‌ عمومي‌ كه‌ هر سال‌ از دارندگان‌ ديپلم‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد جزو شرايط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ است. البته‌ دانشجويان‌ خارجي‌ بايد از آزمون‌ زبان‌ انگليسی TOEFL نیز نمره‌ مناسبی بگيرند. دانشگاه‌ها در آمريكا متمركز هستند و مدارك‌ را خودشان‌ صادر مي‌كنند. نظام‌ آموزشی در تمام مراكز آموزش‌ عالی آمريكا واحدی است.

دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

 1. Associate Degree: شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از كالج‌هاي‌ دو ساله‌ يا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصيل‌ از يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهي‌ است.
 2. Bachelor: شامل چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌باشد.
 3. Master: شامل دو سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره، دارا بودن‌ مدرك‌ Bachelor با ارايه‌ نتايج‌ ورودي‌ مانند GRE، شرط‌ معدل‌ و معرفي‌ استادان‌ الزامي‌ است. در بيشتر دانشگاه‌ها اين‌ دوره‌ همراه‌ با ارايه‌ پايان‌نامه‌ علمي‌ است. البته‌ گذراندن‌ اين‌ دوره‌ با تعداد بيشتر واحد نيز امکان پذیر است.
 4. ‌ Engineer Degree و Specialist: اين‌ نوع‌ مدارك‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌Master در برخی از رشته‌هاارايه‌ مي‌شود.
 5. Ph.D براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معمولا دارا بودن‌ مدرك‌ Master الزامي‌ است. براي‌ دوره‌ Ph.D در امريكا دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده، امتحان‌ جامع، پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ و دفاع‌ شفاهي‌ را با موفقيت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ امريكا چهار سال‌ است. مدارك‌ Ph.D گاهي‌ مستقيما بعداز Bachelor و بدون‌ گذراندن‌ Master داده‌ مي‌شود.
 6. ‌ Doctor of Science - Doctor of Engineering - Doctor of Education - Doctor of Public Administration در زمره مدارك‌ ديگري‌ هستند كه‌ از سوي‌ دانشگاه‌هاي‌ امريكا صادر مي‌گردند.

ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ آمریکا در وزارت علوم ایران

 1. مدارك‌ Associate Degreeاز مراكز آموزش‌ عالي‌ و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي (آكادميك) با ٢ يا ٣ سال‌ تحصيل، معادل‌ حداقل‌ ٧٢ واحد با شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌ Bachelor نمي‌شود، در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، «كارداني» ارزشيابي‌ مي‌شود. اگر از ٧٢ واحد، حداقل‌ ٣٦ واحد تخصصي‌ باشد، كارداني‌ با گرايش‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.
 2. مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، «كارشناسي» ارزشيابي‌ مي‌شود.
  • تبصره: درصورت‌ نداشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، كميسيون‌ارزشيابي‌ بر اساس‌ مدارك‌ ارايه‌ شده، نظر مي‌دهد.
 3. مدارك‌ Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي،از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ ١ و ٢، «كارشناسي‌ارشد» ارزشيابي‌ مي‌شود.
  • تبصره: مدارك‌ Master اخذ شده‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌هاي‌ ١ و ٢ آورده‌ نشده‌ است، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ معدل‌ ٢.٨ از ٤ به عنوان كارشناسي ارشد ارزشيابي مي شود در صورتي كه معدل پائين تر از ٢.٨ از ٤ باشد از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي- پژوهشي و حرفه اي متقاضي (اخذ آزمون) ارزشيابي مي شود.
 4. مدارک Engineer Degree و Specialist با داشتن مدارک Master «کارشناسی ارشد» در تخصص یاد شده ارزشیابی می شود و یا با نظر کمیسیون ارزشیابی، صحت صدور آن تایید می گردد.
 5. مدارك‌ Ph.D، «دكترا» ارزشيابي‌ مي‌شود.
  • تبصره: مدارك‌ Ph.D مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ ١ و ٢ آورده‌ نشده‌ است، به‌شرط‌ ارايه‌ يك‌ مقاله‌ علمي‌ از پايان‌نامه‌ دوره‌ دكترا در نشريات‌ معتبر بين‌المللي‌ غيرمحلي با نمايه بين المللي، «دكترا» ارزشيابي‌ مي‌شود.
 6. مدارک Doctor of Science/ Doctor of Public Administration / Doctor of Engineering / Doctor of Education مانند مدارک Ph.D ارزشیابی مي‌شود، بااین تفاوت که در رای صادره عنوان لاتین مدرک درانتهای آن درج می شود.
 7. مدارک صادره‌ از كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌هاي‌ امريكا در ديگر كشورها براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ كشور ارزشيابي‌ مي‌شود.
 8. مدارك‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در زمان‌ شروع‌ به‌ تحصيل‌ دانشجو توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه‌ امريكا كه‌ در كتاب‌ Higher Education Directory معتبر (Accredited) شناخته‌ نشده‌ باشد، ارزشيابي‌ نمي‌شود.

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ آمريكا

دانشگاه‌های ممتاز (گروه‌ ۱)

1- Arizona State University, Tempe, AZ
2- Baylor University, Waco, Tx
3- Boston University, Boston, MA
4- Brandeis University, Waltham, MA
5- Brown University, Providence, RI
6- California Institute of Technology, Pasadena, CA
7- Carnegie - Mellon University, Pittsburgh, PA
8- Case Western Reserve University, Cleveland, OH
9- City University of New York, Graduate School & University Center New York, NY
10- Colorado School of Mines, Golden, CO
11- Columbia University, New York, NY
12- Cornell University, Ithaca, NY
13- Dartmouth College, Hanover, NH
14- Drexel University, Philadelphia, PA
15- Duke University, Durham, NC
16- Emory University, Atlanta, GA
17- Georgetown University, Washington, D.C
18- George Washington University, Washington, D.C
19- Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
20- Harvard University, Cambridge, MA
21- Indiana University - Bloomington, IN
22- Indiana University Purdue University Indianapolis, IN
23- Iowa State University, Ames . IA
24- Johns Hopkins University, Baltimore, MD
25- Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Baton Rouge, LA
26- Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
27- Michigan State University, East Lansing, MI
28- New York University, New York, NY
29- Northwestern University, Evanston, IL
30- Ohio State University, Columbus, OH
31- Oregon State University, Corvallis, OR
32- Pennsylvania State University,University Park Campus, University Park, PA
33- Princeton University, Princeton, NJ
34- Purdue University, West Lafayette, IN
35- Rensselaer Polytechnic Institue, Troy, NY
36- Rice University, Houston, TX
37- Rockefeller University, New York, NY
38- Rutgers University, New Brunswick, New Brunswick, NJ
39- Stanford University, Stanford, CA
40- State University of New York at Albany, NY
41- State University of New York at Binghamton ,NY
42- State University of New York at Buffalo, NY
43- State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY
44- State University of New York College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, NY
45- Syracuse University, Syracuse, NY
46- Texas A & M University, College Station, TX
47- Tufts University, Medford, MA
48- Tulane University, New Orleans, LA
49- University of Arizona, Tucson, AZ
50- University of California, BerKeley, Berkeley, CA
51- University of California, Davis, Davis, CA
52- University of California, Irvine, Irvine, CA
53- University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
54- University of California, Riverside, Riverside, CA
55- University of California, San Diego, La Jolla, CA
56- University of California, Son Francisco, San Francisco, CA
57- University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, CA
58- University of Chicago, Chicago, IL
59- University of Colorado at Boulder, Boulder CO
60- University of Connecticut, Storrs, CT
61- University of Florida, Gainesville, FL
62- University of Illinois at Chicago, Chicago, IL
63- University of Illinois at Urbana - Champaign, Urbana, IL
64- University of Iowa, Iowa City, IA
65- University of Kansas, Lawrence, KS
66- University of Maryland College Park, College Park, MD
67- University of Maryland Graduate School Baltimore, Baltimore, MD
68- University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA
69- University of Michigan, Ann Arbor, MI
70- University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis, MN
71- University of Missouri - Columbia, MO
72- University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC
73- University of Notre Dame, Notre Dame, IN
74- University of Oregon, Eugene, OR
75- University of Pennsylvania Philadelphia, PA
76- University of Pittsburgh - Pittsburgh, PA
77- University of Rochester, Rochester, NY
78- University of Southern California, Los Angeles, CA
79- University of Tennessee, Knoxville, TN
80- University of Texas at Austin, Austin, TX
81- University of Utah, Salt Lake City, UT
82- University of Virginia, Charlottesville, VA
83- University of Washington, Seattle, WA
84- University of Wisconsin, Madison, WI
85- Vanderbilt University, Nashville, TN
86- Washington University, St, Louis, MO
87- Yale University, New Haven, CT
88- Yeshiva University, New York, NY
89- Virginia Commonwealt University, Richmond, VA

دانشگاه‌های خوب (گروه‌ ۲)

اگر چه‌ مدارك‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو ارزشيابي‌ مي‌شود، اما توصيه‌ مي‌شود كه‌ در دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد (Master) و دكترا (Ph.D) تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز)ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود.

1- Air Force Institute of Technology, Wright - Patterson AFB, OH
2- Alabama Agricultural and Mechanical University, Normal, AL
3- Alfred University, Alfred, NY
4- American University Washington , D.C
5- Appalachian State University, Boone, NC
6- Arkansas State University, State University, AR
7- Auburn University, Auburn, AL
8- Ball State University, Munice, IN
9- Boston College, Chestnut Hill, MA
10- Bowling Green State University, Bowling Green, OH
11- Bradley University, Peoria, IL
12- Brigham Young University, Provo, UT
13- Bryn Mawr College, Bryn Mawr, PA
14- California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA
15- California State Polytechnic University, Pomona, CA
16- California State University, Fresno, CA
17- California State University, Fullerton, CA
18- California State University, Long Beach, CA
19- California State University, Los Angeles, CA
20- California State University, Northridge, CA
21- California State University, Sacramento, CA
22- California State University, San Bernardino, CA
23- Catholic University of America, Washington, D.C
24- Central Connecticul State University New Britain, CT
25- Central Michigan University, Mount Pleasant, MI
26- Central Missouri State University, Warrensburg, MO
27- City University of New York, Bernard M. Baruch College,New York, NY
28- City University of New York, Brooklyn College, NY
29- City University of New York, City College, New York, NY
30- City University of New York, Herbert H. Lehman College, Bronx. NY
31- City University of New York, Hunter College, New York, NY
32- City University of New York, Queens College, Flushing, NY
33- Claremont Graduate School, Claremont, CA
34- Clarkson University, Potsdam, NY
35- Clark University, Worcester, MA
36- Clemson University, Clemson, SC
37- Cleveland State University,Cleveland, OH
38- College of William& Mary, Williamsburg, VA
39- Colorado State University, Fort Collins , CO
40- Cooper Union for the Advancement of Science and Art,New York, NY
41- Creighton University, Omaha, NE
42- De Paul University, Omaha, IL
43- Drake University, Des Moines, IA
44- Duquesne University, Pittsburgh, PA
45- East Carolina University, Greenvill, NC
46- Eastern Illinois University, Charleston, IL
47- Eastern Kentucky University, Richmond, KY
48- Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI
49- Eastern New Mexico University, Portales, NM
50- Eastern Washington University, Cheney, WA
51- East Tennessee State University, Johnson City, TN
52- Emporia State University, Emporia, KS
53- Fairleigh Dickinson University, Florham -Madison, NJ
54- Fairleigh Dickinson University, Teaneck -Hackensack Campus, Teaneck, NJ
55- Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, FL
56- Florida Atlantic University, Boca Raton, FL
57- Florida Institute of Technology, Melbourne, FL
58- Florida International University, Miami, FL
59- Florida State University, Tallahassee, FL
60- Fordham University, Bronx, NY
61- Fort Hays State University , Hays, KS
62- George Mason University, Fairfax, VA
63- Georgia Southern University, Statesboro, GA
64- Georgia State University, Atlanta, GA
65- Golden Gate University, San Francisco, CA
66- Gonzaga University, Spokane, WA
67- Grand Valley State University, Allendale, MI
68- Hofstra University, Hempstead, NY
69- Howard University, Washington, D.C.
70- Humboldt State University, Arcata, CA
71- Idaho State University, Pocatello, ID
72- Illinois Institute of Technology, Chicago, IL
73- Illinois State University, Normal, IL
74- Indiana State University at Terre Haute, Terre Haute, IN
75- Indiana University - Purdue University Fort Wayne, Fort Wayne, IN
76- James Madison University, Harrisonburg, VA
77- Kansas State University, Manhattan, KS
78- Kent State University, Kent, OH
79- Lamar University - Beaumont, TX
80- Lehigh University, Bethlehem, PA
81- Loma Linda University, Loma Linda, CA
82- Long Island University, Brooklyn Center, Brooklyn, NY
83- Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, NY
84- Louisiana State University, in Shreveport, LA
85- Louisiana Tech University, Ruston, LA
86- Loyola University of Chicago, Chicago, IL
87- Mankato State University, Mankato, MN
88- Marquette University, MilWaukee, WI
89- Marshall University, Huntington, WV
90- Mercer University, Macon, GA
91- Miami University, Oxford, OH
92- Michigan Technological University, Houghton, MI
93- Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN
94- Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, WI
95- Mississippi State University, Mississippi State, MS
96- Montana Tech of the University of Montana, Butte, MT
97- Montana State University, Bozeman, MT
98- Montclair State University, Upper Montclair, NJ
99- Moorhead State University, Moorhead, MN
100- Morehead State University, Morehead, KY
101- Murray State University, Murray, KY
102- Naval postgraduate School, Monterey CA
103- New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ
104- New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, NM
105- New Mexico State University, Las Cruces, NM
106- New School For Social Research, New York, NY
107- New York Institute of Technology, OldWestbury Campus, Old- Westbury, NY
108- North Carolina Agricultural and Technical State University, Greensboro, NC
109- North Carolina Central University, Durhan, NC
110- North Carolina State University at Raleigh, Raleigh, NC
111- North Dakota State University, Fargo, ND
112- Northeastern Illinois University, Chicago, IL
113- Northeastern University, Boston, MA
114- Northeast Louisiana Univesity, Monroe, LA
115- Northeast Missouri State University, Kirksville, MO
116- Northern Arizona University, Flagstaff, AZ
117- Northern Illinois University, Dekalb, IL
118- Northern Michigan University, Marquette, MI
119- Northwestern State University of Louisiana, Natchitoches, LA
120- Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL
121- Oakland University, Rochester, NY
122- Ohio University, Athens, OH
123- Oklahoma State University, Stillwater, OK
124- Old Dominion University, Norfolk, VA
125- Pace University, New York, NY
126- Polytechnic University, Brooklyn Campus, Brooklyn, NY
127- Portland State University, Portland, OR
128- Pratt Institute, Brooklyn, NY
129- Purdue University Calumet, Hammond, IN
130- Radford University, Radford, VA
131- Rochester Institute of Technology, Rochester, NY
132- Roosvelt University, Chicago, IL
133- Rose - Hulman Institute of Technology, Terre Hatue, IN
134- Rutgers University, Newark, NJ
135- St. Cloud State University, St. Cloud, MN
136- St. Johns University, Jamaica, NY
137- Saint Louis University, St. Louis, MO
138- Samford University, Birmingham, AL
139- Sam Houston State University, Huntsville, TX
140- San Diego State University, San Diego, CA
141- San Francisco State University, San Francisco, CA
142- San Jose State University, San Jose, CA
143- Seattle University, Seattle, WA
144- Seton Hall University, South Orange, NJ
145- Simmons College, Boston, MA
146- Smith College, Northhampton, MA
147- South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD
148- South Dakota State University, Brookings, SD
149- Southeastern Louisiana University, Hammond, LA
150- Southeast Missouri State University, Cape Giradeau, MO
151- Southern Connecticut State University, New Haven, CT
152- Southern Illinois University at Carbondale, IL
153- Southern Illinois University, at Edwardsvile, IL
154- Southern Methodist University, Dallas, TX
155- Southern University and Agricultural and Mechanical College, Baton- Rouge, LA
156- Southwest Missouri State University, Springfield, MO
157- Southwest Texas State University, San Marcos, TX
158- Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX
159- Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ
160- Suffolk University, Boston, MA
161- Tarleton State University, Stephenville, TX
162- Teachers College, Columbia University, New York, NY
163- Temple University, Philadelphia, PA
164- Tennessee State University, Nashville, TN
165- Tennessee Technological University, Cookeville, TN
166- Texas Christian University, Fort Worth, TX
167- Texas Southern University, Houston, TX
168- Texas Tech University, Lubboch, TX
169- Texas Womans University, Denton, TX
170- Tuskegee University, Tuskegee Institute, AL
171- University of Akron, Akron, OH
172- University of Alabama, Univesity, AL
173- University of Alabama in Birmingham, Birmingham, AL
174- University of Alabama in Huntsville, Huntsville, AL
175- University of Alaska, Anchorage, Anchorage, AK
176- University of Alaska, Fairbanks, Fairbanks, Ak
177- University of Arkansas, Fayetteville, AR
178- University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR
179- University of Califonia, Santa Cruz, Santa Cruz, CA
180- University of Central Florida, Orlando, FL
181- University of Cincinnati, Cincinnati, OH
182- University of Colorado at Colorado Springs Colorado Spring, CO
183- University of Colorado at Denver, Denver, CO
184- University of Dallas, Irving, TX
185- University of Dayton, Dayton, OH
186- University of Delaware, Newark, DE
187- University of Denver, Denver, CO
188- University of Detroit Mercy, Detroit, MI
189- University of Georgia, Athens, GA
190- University of Hartford, West Hartford, CT
191- University of Hawaii at Manoa, Honolulu, HI
192- University of Houston - Clear Lake, Houston, TX
193- University of Houston, Houston, TX
194- University of Idaho, Moscow, ID
195- University of Illinois at Springfield, Springfield, IL
196- University of Kentucky, Lexington, KY
197- University of Louisville, Louisville, KY
198- University of Maine at Orono, Orono, ME
199- University of Massachusetts Boston, Boston, MA
200- University of Massachusetts Dartmouth, North Dartmouth, MA
201- University of Massachusetts Lowell, Lowell, MA
202- University of Memphis, Memphis, TN
203- University of Miami, Coral Gables, FL
204- University of Michigan - Dearborn, Dearborn, MI
205- University of Minnesota, Duluth, Duluth, MN
206- University of Mississippi, University, MS
207- University of Missouri - Kansas City, Kansas City, MO
208- University of Missouri - Rolla, Rolla, MO
209- University of Missouri - St. Louis, MO
210- University of Montana - Missoula, Missoula, MT
211- University of Nebraska at Kearney, Kearney, NE
212- University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE
213- University of Nebraska - Lincoln, Lincoln, NE
214- University of Nevada - Las Vegas, Las Vegas, NV
215- University of Nevada - Reno, NV
216- University of New Hampshire, Durham, NH
217- University of New Haven, West Haven, CT
218- University of New Mexico, Albuquerque, NM
219- University of New Orleans, New Orleans, LA
220- University of North Carolina, at Charlotte, Charlotte, NC
221- University of North Carolina, at Greensboro, Greensboro, NC
222- University of North Dakota, Grand Forks, ND
223- University of Northern Colorado, Greeley, CO
224- University of Northern Iowa, Cedar Falls, LA
225- University of North Florida, Jacksonville, FL
226- University of North Texas, Denton . TX
227- University of Oklahama, Norman, OK
228- University of Portland, Portland, OR
229- University of Rhode Island, Kingston, RI
230- University of Richmond, Richmond, VA
231- University of San Diego, San Diego, CA
232- University of San Francisco, San Francisco, CA
233- University of Santa Clara, Santa Clara, CA
234- University of South Alabama, Mobile, AL
235- University of South Carolina, Columbia, SC
236- University of South Dakota, Vermillion, SD
237- University of Southern Mississippi. Hattiesburg, MS
238- University of South Florida, Tampa, FL
239- University of Southwestern Louisiana, Lafayette, LA
240- University of Tennessee, at Chattanooga, Chattanooga, TN
241- University of Tennessee at Martin, Martin, TN
242- University of Texas at Arlington, Arlington, TX
243- University of Texas at Dallas, Richardson, TX
244- University of Texas at EI Paso, EI Paso, TX
245- University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX
246- University of The Pacific, Stockton, CA
247- University of Toledo, OH
248- University of Tulsa, OK
249- University of Vermont, Burlington, VT
250- University of Wisconsin - Milwaukee, Milwaukee, WI
251- University of West Florida, Pensacola, FL
252- University of Wyoming, Laramie, WY
253- Utah State University, Logan, UT
254- Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA
255- Wake Forest University, Winston - Salem, NC
256- Washington State University, Pullman, WA
257- Wayne State University, Detroit, MI
258- Wesleyan University, Middletown, CT
259- Western Illinois University, Macomb, IL
260- Western Kentucky University, Bowling Green, KY
261- Western Michigan University, Kalamazoo, MI
262- Western Washington University, Bellingham, WA
263- West Texas A &M University , Canyon, TX
264- West Virginia University, Morgantown, WV
265- Wichita State University, Wichita, KS
266- Widener University, Chester, PA
267- William Patterson College of New Jersey Wayne, NJ
268- Winona State University, Winona, MN
269- Worchester Polytechnic Institute, Worchester, MA
270- Wright State University, Dayton, OH
271- Youngstown State University, Youngstown, OH

دانشگاه‌های متوسط (گروه‌ ۳)

دانشگاه هایی که توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه‌ امريكا Accredited بوده، اما نامشان‌ در فهرست‌ گروه‌ ۱ و ٢ نيست، فقط‌ در سطح‌ Bachelor (كارشناسي) ارزشيابي‌ مي‌گردد. ارزشيابي‌ مقاطع‌ بالاتر اين‌ گروه‌ از دانشگاه‌ها بر اساس‌ تبصره‌ بندهاي‌ ۳ و ٥ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

دانشگاه‌های نامعتبر آمريکا

کليه مدارک صادره از دانشگاه های زیر غير قابل بررسی و ارزشيابی است. چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) بازتاب نیافته باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1- American Cosmopolitan University
2- American Global International
3- American Global University
4- American Global University
5- American Heritage University
6- American Liberty University
7- American University of Hawaii
8- American University of Human Sciences
9- American World University
10- Americus University
11- Ashwood University
12- Atlantic International University
13- Belford University (Life experience)
14- Berkeley Professional University
15- Capitol University
16- Center of E University System
17- City International University
18- College of Ecommerce USA
19- Colombia Southern University
20- Columbia State University
21- Golden State University
22- Gordon University
23- Hartford University
24- International Organization Worldwide Higher Education
25- International University of San Diego
26- La Salle University – Louisiana
27- Lexington University
28- Middle Eastern Educators, Institute
29- Oklahoma International University
30- Pacific Southern University
31- Pacific Western University
32- Rochville University
33- Saint James College
34- Saint Regis University
35- San Francisco Law School
36- Southern California University (for Professional Studies)
37- Southern Pacific University
38- Trinity College and University
39- University of Aberdeen International
40- University of Berkeley
با دانشگاه Berkeley University of, California اشتباه گرفته نشود.
41- University of Dublin, California
42- Vortex University
43- Washington American Global University
44- Wisconsin International University
45- Corllins University
46- University of Grand Valley
47- Grendal University
48- Clayton University
49- Priencely International University
50- Paramount University of Technology
51- Lydon State |University

منبع: اداره کل دانش آموختگان، سازمان امور دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیوندهای مفید

کشورها/تحصیل_در_آمریکا.txt · آخرین ویرایش: 2014/12/26 07:54 توسط M1KE