ابزار کاربر

ابزار سایت


کشاورزی_منابع_طبیعی_و_محیط_زیست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
کشاورزی_منابع_طبیعی_و_محیط_زیست [2015/12/31 13:23]
M1KE ایجاد شد
کشاورزی_منابع_طبیعی_و_محیط_زیست [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-این صفحه به طور آزمایشی ایجاد می شود. برای ایجاد نیمفاصله می‌توانید ctrl+shift+2 ​بزنید.+====کنگره علوم باغباني ايران==== 
 + 
 +موضوعات:​ مديريت توليد و فيزيولوژي گياهان باغي، به‌نژادي و بيوتکنولوژي گياهان باغي، مديريت تنش‌هاي زيستي و غيرزيستي در گياهان باغي، فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت گياهان باغي، تغذيه گياه و کشت ارگانيک گياهان باغي، مديريت توليدات گلخانه‌اي گياهان باغي، توليد بذر و نهال گواهي شده گياهان باغي، کارآفريني و ارتباط با صنعت ​فضاي سبز  
 + 
 +وب سايت: www.ihsc2016.ir 
 + 
 +====همايش ملي ، منطقه‌اي آبزي پروري ماهيان دريايي==== 
 + 
 +موضوعات:​ پرورش در قفس، پرورش لارو ماهي، فيزيولوژي آبزيان، بهداشت و بيماري ها، مهندسي آبزي پروري، بازسازي ذخاير آبزيان ، فرآوري محصولات شيلاتي، اصلاح نژاد آبزيان اقتصادي، تکثير، پرورش ​ و فناوري‌هاي نوين، اقتصاد و بازاريابي محصولات شيلاتي، اکولوژي و اثرات متقابل زيست محيطي در آبزي پروري 
 + 
 +وب سايت: www.mcc2016.ir  
 + 
 +====همايش ملي شيلات و آبزيان ايران==== 
 + 
 +موضوعات:​تکثير و پرورش آبزيان:​روش‌هاي نوين تکثير و پرورش، تکثير و پرورش غذاي زنده، تکنولوژي توليد غذاي آبزيان، بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان پرورشي، هيدروبيولوژي و مديريت منابع آب، تکثير و پرورش ماهيان تزئيني 
 +بوم شناسي آبزيان شيلاتي:​ اقيانوس شناسي شيلاتي، اکوسيستم هاي حساس دريايي (مناطق ساحلي، مناطق مرجاني، تالاب‌ها، مارش هاي نمکي ​و ...)، مدل سازي شيلاتي، شاخص‌هاي زيستي، ارزيابي و حفاظت ​آبزيان شيلاتي و اکوسيستم‌هاي آبي 
 +بيولوژي آبزيان:​، پويايي جمعيت و ارزيابي ذخاير آبزيان، ماهي ​شناسي، بيولوژي بي مهرگان آبزي (سخت پوستان، نرم تنان، خارپوستان و ...)، کلونينگ و مهندسي ژنتيک، بيوتکنولوژي، فيزيولوژي آبزيان شيلاتي، اکو فيزيولوژي، سنجش از دور و کاربردهاي آن در شيلات، تنوع زيستي 
 + ​فرآوري و توليد محصولات نوين ​شيلاتي ​و صنايع وابسته، تکنولوژي صيد و صيادي، اقتصاد شيلاتي و بازاريابي 
 + 
 +وب سايت: www.conf.iauba.ac.ir/​faai 
 + 
 +====همايش ​بين المللي کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گياهان دارويي==== 
 + 
 +موضوعات: ​ کشاورزي و توسعه پايدار، آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک، منابع طبيعي و توسعه پايدار، علوم صنايع غذايي، مهندسي ژنتيک و اصلاح نباتات، مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش کشاورزي، علوم شيلات و آبزيان، علوم دامي و دامپزشکي، توليدات گياهي و علوم باغباني، نانو تکنولوژي در کشاوزي، ​ علوم زراعت، علوم جنگل و مرتع، بيابان و بيابان زدايي، پدافند غيرعامل در کشاورزي و محيط زيست، مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره‌ وري از طبيعت، مديريت انرژي و توسعه پايدار ، زيست بوم پايدار و توسعه، تغييرات اقليمي و توسعه پايدار کشاورزي، محيط زيست انساني و توسعه پايدار ، محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار، محيط زيست ، هوا و صوت 
 + 
 +وب سايت: ​ www.ncrb2015.ir 
 + 
 +====همايش ملي پژوهش‌هاي کاربردي در کشاورزي و منابع طبيعي==== 
 + 
 +موضوعات: ​  ​روشها و دستاوردهاي نوين در کشاورزي(زراعت-باغباني-علوم دامي-اقتصاد کشاورزي-ترويج و اموزش کشاورزي-شيلات و ابزيان-مکانيزاسيون-صنايع غذايي-ژنتيک و اصلاح نباتات)، کشاورزي ​دقيق-کشاورزي پايدار-کشاورزي ارگانيک-اگرواکولوژي-آبخيزداري، کاربرد علوم بين رشته اي در کشاورزي-، تنش هاي زيستي - تنش هاي محيطي-تغيير اقليم در کشاورزي-کشاورزي و اب و هوا-فيزيولوژي گياهان زراعي-اکولوژي گياهان زراعي-بيوشيمي گياهي، مباحث نوين در کشاورزي(نانو تکنولوژي-بيو تکنولوژي-اکوفيزيولوژي-......)، گياهان دارويي 
 + 
 +وب سايت: ​ www.ecara.ir 
 + 
 +====کنفرانس بين‌المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش‌ها با محوريت کشاورزي ==== 
 + 
 +موضوعات: ​ کشاورزي و توسعه پايدار، آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک، منابع طبيعي و توسعه پايدا، علوم صنايع غذايي، مهندسي ژنتيک و اصلاح نباتات، مديريت ، ترويج و اقتصاد در بخش کشاورزي، علوم شيلات و آبزيان، علوم دامي و دامپزشکي، ،توليدات گياهي و علوم باغباني، نانو تکنولوژي در کشاوزي، علوم زراعت، بيابان و بيابان زدايي، پدافند غيرعامل در کشاورزي و محيط زيست، مديريت سوانح طبيعي و مديريت بهره وري از طبيعت، مديريت انرژي و توسعه پايدار، زيست بوم پايدار و توسعه، تغييرات اقليمي و توسعه پايدار کشاورزي، محيط زيست انساني و توسعه پايدار، محيط زيست طبيعي و توسعه پايدار، ​ محيط زيست ،آب و فاضلاب، ​ محيط زيست ، هوا و صوت، ​ مهندسي محيط زيست و محيط زيست شهري، توريسم ، گردشگري ، طبيعت گردي و توسعه پايدار 
 + 
 +وب سايت: ​ www.2icsda.ir
کشاورزی_منابع_طبیعی_و_محیط_زیست.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)