ابزار کاربر

ابزار سایت


ویزای_امریکا

عناوین مرتبط

ویزای امریکا

حرف «R» به معنای گذرنامه «معمولی» است (Regular Passport). کلاس (Class) نوع روادید را مشخص می سازد. نوع روادید صادر شده را با هدف از مسافرت خود کنترل نمائید

حرف «M» نشان دهنده این نکته است که شما دارای روادید ورود چند باره (Multiple Times) به ایالات متحده هستید. اگر در این جا عددی وجود دارد، به آن تعداد دفعات می توانید وارد خاک ایالات متحده شوید.

کلمه «توضیح» (Annotation) ممکن است شامل اطلاعات اضافی درباره روادید شما باشد. این مورد مشخص کننده شماره SEVIS و نام محل تحصیل شما است.

عبارت «تاریخ انقضاء» (Expiration Date)، آخرین روزی را نشان می دهد که شما می توانید وارد ایالات متحده شوید. این تاریخ، ارتباطی با مدت زمانی که ممکن است شما در ایالات متحده اقامت کنید، ندارد.

ویزای_امریکا.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)