ابزار کاربر

ابزار سایت


ویزای_استرالیا

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
ویزای_استرالیا [2015/12/29 20:08]
babak
ویزای_استرالیا [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 =====روادید استرالیا===== =====روادید استرالیا=====
-برای ورود به استرالیا باید درخواست روادید خود را به وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی ​[[https://​www.border.gov.au/​|وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی]] بدهید.+برای ورود به استرالیا باید درخواست روادید خود را به [[https://​www.border.gov.au/​|وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی]] بدهید.
  
 =====انواع روادید استرالیا===== =====انواع روادید استرالیا=====
ویزای_استرالیا.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)