ابزار کاربر

ابزار سایت


قوانین_تابعیت_و_گذرنامه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
قوانین_تابعیت_و_گذرنامه [2013/12/30 01:11]
ForeverBlue [تابعیت اکتسابی]
قوانین_تابعیت_و_گذرنامه [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 36: خط 36:
 ==== 2- تابعیت اکتسابی ==== ==== 2- تابعیت اکتسابی ====
  
-به تابعیتی گفته می شود که فرد در هنگام تولد آنرا کسب نکرده و بعداً به خاطر پدید آمدن شرایطی آن را اخذ نموده است که خود به چند دسته تقسیم می شود:+به تابعیتی گفته می شود که فرد در هنگام تولد آنرا کسب نکرده و بعداً به خاطر پدید آمدن ​برخی ​شرایط آن را اخذ نموده است که خود به چند دسته تقسیم می شود:
  
 **تابعیت تحصیلی:​** به تابعیتی گفته می شود که در نتیجه ی اراده و درخواست فرد متقاضی صادر می شود. مثلا یک ایرانی در آلمان درخواست تابعیت آلمان میکند و در نهایت به او اعطا میشود. **تابعیت تحصیلی:​** به تابعیتی گفته می شود که در نتیجه ی اراده و درخواست فرد متقاضی صادر می شود. مثلا یک ایرانی در آلمان درخواست تابعیت آلمان میکند و در نهایت به او اعطا میشود.
قوانین_تابعیت_و_گذرنامه.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)