ابزار کاربر

ابزار سایت


روادید_ویزا

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
روادید_ویزا [2015/12/23 12:20]
foreverblue
روادید_ویزا [2019/08/17 19:52] (فعلی)
خط 39: خط 39:
  
 گاهی بین دو کشور، تفاهم نامه ​ لغو روادید امضا میشود. این بدان معنی است که شهروندان این دو کشور میتوانند بدون اخذ ویزا، به کشور مقابل سفر کنند. مثلا بین ایران و ترکیه چنین تفاهم نامه ای در زمان آتاتورک و رضاخان امضا شده و ایرانیان برای ورود به ترکیه نیازی به دریافت ویزای قبلی ندارند و در لحظه ورود به ترکیه، در گذرنامه آنها مهر ورود درج میشود. گاهی بین دو کشور، تفاهم نامه ​ لغو روادید امضا میشود. این بدان معنی است که شهروندان این دو کشور میتوانند بدون اخذ ویزا، به کشور مقابل سفر کنند. مثلا بین ایران و ترکیه چنین تفاهم نامه ای در زمان آتاتورک و رضاخان امضا شده و ایرانیان برای ورود به ترکیه نیازی به دریافت ویزای قبلی ندارند و در لحظه ورود به ترکیه، در گذرنامه آنها مهر ورود درج میشود.
- 
- 
- 
-=====  ویزای امریکا ===== 
- 
-{{ :visa_1.jpg |}} 
- 
-{{ :visa_3.jpg |}} 
- 
-حرف "​R"​ به معنای گذرنامه "​معمولی"​ است (Regular Passport). کلاس (Class) نوع روادید را مشخص می سازد. نوع روادید صادر شده را با هدف از مسافرت خود کنترل نمائید 
- 
-حرف "​M"​ نشان دهنده این نکته است که شما دارای روادید ورود چند باره (Multiple Times) به ایالات متحده هستید. اگر در این جا عددی وجود دارد، به آن تعداد دفعات می توانید وارد خاک ایالات متحده شوید. 
- 
-کلمه "​توضیح"​ (Annotation) ممکن است شامل اطلاعات اضافی درباره روادید شما باشد. این مورد مشخص کننده شماره SEVIS و نام محل تحصیل شما است. 
- 
- ​عبارت "​تاریخ انقضاء"​ (Expiration Date)، آخرین روزی را نشان می دهد که شما می توانید وارد ایالات متحده شوید. این تاریخ، ارتباطی با مدت زمانی که ممکن است شما در ایالات متحده اقامت کنید، ندارد. 
  
  
  
  
روادید_ویزا.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/17 19:52 (ویرایش خارجی)