آکادمیا کافه
FAQ راهنمای شیوه ارسال پست در انجمن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: ایالات متحده آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+---- انجمن: تحصیل در آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+----- انجمن: احتمال گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+----- موضوع: FAQ راهنمای شیوه ارسال پست در انجمن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا (/Thread-FAQ-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)راهنمای شیوه ارسال پست در انجمن پذیرش از دانشگاه‌های آمریکا - ForeverBlue - 22-11-2014

دوستان گرامی
لطفا برای طرح سوالات خود در زمینه شانس پذیرش از دانشگاه های آمریکا از فرمت زیر استفاده نمایید.

گام اول: یک موضوع (تاپیک) جدید در اینجا به شکل زیر ایجاد کنید:
(برای ایجاد موضوع جدید روی دکمه "ارسال موضوع" کلیک کنید)
 
پذیرش در رشته ..............  در مقطع ............... از دانشگاه های آمریکا
مثال: پذیرش در رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا از دانشگاه های آمریکا
 

گام دوم: متن سوال خود را با استفاده از الگوی زیر تکمیل نمایید:
رشته کارشناسی و محل اخد مدرک:
معدل کارشناسی:
رشته کارشناسی ارشد و محل اخد مدرک:
معدل کارشناسی ارشد:
مقطع و رشته موردنظر برای پذیرش:
نمره زبان (تافل یا آیلتس یا میزان آشنایی): 
نمره GRE (یا میزان آشنایی):
تعداد مقالات و نوع (کنفرانسی، ISI و غیره): 
اطلاعات تکمیلی (به دلخواه):