آکادمیا کافه
سوالات مرتبط با مراکز برگزار کننده آزمون PBT - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: آزمون‌ها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: TOEFL (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-TOEFL)
+----- انجمن: آزمون PBT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-PBT)
+------ انجمن: تجربیات آزمون‌های PBT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-PBT)
+------ موضوع: سوالات مرتبط با مراکز برگزار کننده آزمون PBT (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-PBT)سوالات مرتبط با مراکز برگزار کننده آزمون PBT - Pejman - 05-02-2011

سوالات خود را که مرتبط با مراکز برگزار کننده آزمون PBT هستند در این تاپیک مطرح کنید.