آکادمیا کافه
استفاده از خوابگاه دانشجویی در کانادا - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کانادا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
+---- انجمن: زندگی و کار در کانادا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
+---- موضوع: استفاده از خوابگاه دانشجویی در کانادا (/Thread-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)استفاده از خوابگاه دانشجویی در کانادا - Cortex - 05-02-2011

امکانات اسکان دانشگاه های کانادا برای دانشجویان چگونه است؟ آیا مبلغ دریافتی این دانشگاه ها برای خوابگاه ها و خانه های در کمپ به صرفه است؟

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

باتشکر ShyRE: استفاده از خوابگاه دانشجویی در کانادا - SAMANEH_CHEM - 26-01-2012

(05-02-2011, 12:21 AM)Omid نوشته: امکانات اسکان دانشگاه های کانادا برای دانشجویان چگونه است؟ آیا مبلغ دریافتی این دانشگاه ها برای خوابگاه ها و خانه های در کمپ به صرفه است؟

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

باتشکر Shy
من هم دارم در اين مورد تحقيق مي كنم. ولي با توجه به تجربه خودم در ايران و زندگي در خوابگاه اين طبيعي هست كه يك سري امكانات با هزينه كمتر در خوابگاه در اختيار دانشجويان قرار گيرد