آکادمیا کافه
کمک هزینهٔ تحصیلی‌ در لهستان - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: سایر کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+----- انجمن: لهستان (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
+----- موضوع: کمک هزینهٔ تحصیلی‌ در لهستان (/Thread-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%94-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)کمک هزینهٔ تحصیلی‌ در لهستان - Faraz - 04-02-2011

در این تاپیک پیرامون مسائل گرفتن کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه های لهستان صحبت خواهد شد