آکادمیا کافه
اقامت بعد از اتمام تحصیلات در پرتغال - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: سایر کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+----- انجمن: پرتغال (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84)
+----- موضوع: اقامت بعد از اتمام تحصیلات در پرتغال (/Thread-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84)اقامت بعد از اتمام تحصیلات در پرتغال - Faraz - 04-02-2011

در این تاپیک شرایط و قوانین اقامت در پرتغال بعد از اتمام تحصیل در این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.