آکادمیا کافه
باشگاه پژوهشگران جوان - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: اطلاعات جانبی دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: مقاله، پایان نامه، پروپوزال و تز دکتری (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C)
+--- موضوع: باشگاه پژوهشگران جوان (/Thread-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86)باشگاه پژوهشگران جوان - Harrison - 02-02-2011

هرگونه اطلاعات و سوال در مورد باشگاه پژوهشگران جوان در این تاپیک مطرح میگردد.
با تشکر.شرایط عضويت در باشگاه - Harrison - 02-02-2011

ماده 1:

داوطلبان عضويت لازم است داراي شرايط عمومي زير باشند:

1-1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

2-1- اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.

3-1- عدم اشتهار به فساد اخلاقي.

4-1- عدم سابقه عضويت در مجامع، احزاب و گروههايي كه با نظام جمهوري اسلامي در تضاد باشند.

5-1- داشتن سن 15 تا 30 سال.

تبصر1: جوانان زير 15 سال و داراي استعداد درخشان با ويژگي برجسته به تشخيص شوراي باشگاه.

تبصره2: جوانان داراي مدرك دكتراي تخصصي يا درجه اجتهاد تا 35 سالگي به تشخيص شوراي باشگاه.

تبصره 3: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در شرايط مساوي از الويت در عضويت برخوردار خواهند بود..

ماده 2:

دارندگان شرايط ماده 1 و حداقل يكي از بندهاي زير، مي توانند به مدت 2 سال به عضويت باشگاه درآيند. تجديد عضويت در صورت احراز شرايط لازم، بلامانع است.

1-2 سالانه حدود 500 نفر دانش آموز كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند:

1-1-2- دانش آموزاني كه ميانگين دو سال متوالي آنان 19 و بالاتر در مقطع راهنمايي و 5/18 و بالاتر در مقطع دبيرستان باشد.

2-1-2- احراز رتبه اول ( بر اساس آئين نامه مربوط) در يك پايه تحصيلي در دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي سماء.

3-1-2- نفرات اول تا سوم مسابقات علمي كشوري در رشته هاي مختلف.

4-1-2- برگزيدگان المپيادها جهت اعزام به مسابقات بين المللي در هر رشته.

5-1-2- برگزيدگان اول آثار هنري جهت شركت در نمايشگاههاي معتبر بين المللي در هر رشته.

2-2- سالانه حدود 2500 نفر دانشجو كه مصداق يكي از بندهاي زير باشند.

1-2-2- تا 1000 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در 5 گروه آزمايشي، تا 800 نفر دارندگان رتبه هاي بالا در آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش كشور در 4 گروه آزمايشي، براي ورود به مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي به نسبت تعداد شركت كننده در آزمون در هر گروه آزمايشي.

2-2-2- داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.

1-2-2-2- داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نميسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) و داشتن اثر پژوهشي قابل قبول شوراي باشگاه براي كليه رشته هاي گروه علوم انساني و هنر.

3-2-2- داشتن معدل17 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه علوم تجربي.

4-2-2- داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نيمسال تحصيلي ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نيمسال ) در مقطع كارشناسي براي كليه رشته هاي گروه فني مهندسي، رياضي و فيزيك.

تبصره:4: حداقل تعداد واحدهاي گذرانده در دو نيمسال تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در هر يك از بندهاي فوق 20 واحد مي باشد.

5-2-2- كسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پايه و امتحال جامع دوره پري انترني در هر دانشگاه براي رشته هاي علوم پزشكي.

1-5-2-2- نفرات اول برد تخصصي در هر رشته از رشته هاي پزشكي در هر دوره.

2-5-2-2- نفرات اول تا سوم امتحان ورودي دروه دستياري رشته هاي مختلف علوم پزشكي در سراسر كشور.

3-5-2-2- نفرات اول امتحان جامع رشته هاي پيراپزشكي در هر دوره.

4-5-2-2- نفرات اول آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.

6-2-2- كسب رتبه اول در يك مقطع و رشته تحصيلي دانشگاهي ( بر ا ساس آئين نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامي)

7-2-2- كسب رتبه اول در بين حداقل يكصد نفر شركت كننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در هر رشته در مثطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

8-2-2- چاپ حداقل يك مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا ارائه حداقل دو مقاله در كنفرانسهاي علمي معتبر( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در كتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله كامل به باشگاه براي مقطع پايين تر از دكتري تخصصي براي متقاضيان عضويت كه حداقل معدل 15 و يا بالاتر داشته باشند.

9-2-2- چاپ حداقل دو مقاله علمي- پژوهشي در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي، و يا چاپ يك مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل يك مقاله در كنفرانس هاي علمي معتبر براي افراد مقطع دكتري تخصصي كه حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

تبصره 5: ارائه مقاله در كنفرانسها به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات كنفرانس و ارائه مقاله كامل به باشگاه بررسي خواهد شد.

3-2-سالانه حدود 250 نفر پژوهشگر جوان كه مصداق يكي از شرايط زير باشند:

1-3-2- داراي اثر پژوهشي برجسته نظير مقالات چاپ شده يا ويژگي برجسته در زمينه هاي علمي، فني، ادبي، هنري و فرهنگي به تشخيص شوراي باشگاه.

2-3-2- كليه نفرات اول استانها كه توسط ورازت آموزش و پروش و يا دانشگاهها به جشنواره هاي رسمي كشور نظير رازي ، خوارزمي و ... معرفي ميگردند.

3-3-2- داراي اختراع يا كشف مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور يا كميته علمي باشگاه.

4-3-2- دارندگان درجه اجتهاد مورد تاييد مراجع صالح كشور

تبصره 6: از زمان احراز هر يك از شرايط بالا نبايد بيش از دو سال گذشته باشد.
مداركي كه از متقاضيان عضويت لازم است دريافت گردند، عبارتند از:
3-1 فرم مخصوص ثبت نام كه از طريق وب قابل دسترسي مي باشد.
3-2 اسكن يك قطعه عكس 4×3 (حتي الامكان رنگي). عكس مذكور بايستي با رعايت حجاب اسلامي گرفته شده باشد و مربوط به كمتر از دو سال اخير باشد.
3-3 اسكن صفحات اول و دوم شناسنامه.
3-4 اسكن كليه مداركي كه لازم است تا صحت اظهارات متقاضي را به داشتن شرائط مندرج در آئين نامه عضويت تأييد نمايد. قبل از اسكن مدارك، لازم است كليه مدارك از جمله كارنامه ها ممهور به مهر آموزش دانشكده باشد و گواهي نمرات و مقالات به تائيد و امضاء رئيس باشگاه واحد رسيده باشد و از زمان صدور آنها كمتر از 2 سال گذشته باشد.


مزاياي عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان

تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط آئين نامه عضويت باشگاه، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور كارت عضويت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين كارت، امتيازات و تسهيلات زير اگر دانشجو يا فارغ التحصيل باشد از طرف شعبه باشگاه در واحد دانشگاه آزاد مستقر در شهر متقاضي و اگر دانش آموز باشد از طرف مؤسسه آموزشي سازمان سما، قابل تخصيص است:

1- ثبت مشخصات فردي در بانك اطلاعات اعضاي باشگاه و دريافت كارت عضويت، كه مبين پژوهشگر بودن اعضاء است و تأييدي رسمي است از طرف سازماني شناخته شده و كشوري در خدمت جوانان پژوهشگر ايراني. اين امر، يكي از بزرگترين مزاياي عضويت در باشگاه مي باشد.

2- امكان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين‌نامه تسهيلات باشگاه، شامل:

* تشويق مادي و معنوي از افرادي كه مقالات ISI يا علمي پژوهشي تهيه و به چاپ رسانند
* تشويق و حمايت از شركت در همايش‌هاي داخلي و كنفرانس‌هاي بين‌المللي
* تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي زيارتي
* تخصيص تخفيف شهريه
* امكان استفاده از اولويت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان عضو هيأت علمي و يا كارمندي
* بن كتاب
* مساعدت در تأليف كتاب
* كمك هزينه پايان نامه تحصيلي

3- اطلاع رساني و امكان شركت در همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و گردهم‌آيي‌هاي تخصصي ويژه اعضاء

4- امكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده

5- امكان شركت در اردوها و مراسم ويژه فرهنگي باشگاه

6- امكان حضور در نشست‌هاي تخصصي و كارآفريني باشگاه

7- امكان تحصيل در مقطع بالاتر بدون نياز به شركت در آزمون ورودي (ويژه اعضاي استعداهاي درخشان)

8- سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و صنعتي

9- شركت در دوره هاي آموزشي باشگاه، از قبيل كارگاههاي آموزش مقاله نويسي، روش تحقيق، جستجوي اينترنت و نظائر آن

10- شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سايرين

11- بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاههاي تخصصي

و بسياري موارد ديگر، كه حسب مورد قابل تخصيص است