آکادمیا کافه
نتایج درخواست ویزای نروژ - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: نروژ (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98)
+----- انجمن: روادید نروژ (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98)
+----- موضوع: نتایج درخواست ویزای نروژ (/Thread-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98)نتایج درخواست ویزای نروژ - spt - 17-01-2011

لطفا نتایج درخواست ویزای تحصیلی خودتون رو در اینجا بزارید.
لطفا فرمت زیر را رعایت بفرمایید:
1- مقطع تحصیلی :
2- تاریخ اقدام برای ویزا : سال.ماه.روز
3- تاریخ دریافت نتیجه : سال. ماه. روز
4- نتیجه : قبول-رد
5- تاریخ اجازه ورود به فنلاند : 
تاریخ درخواست شده : سال. ماه. روز -- تاریخ موافقت شده : سال. ماه. روز
6-چگونگی اطلاع : تلفن منزل- موبایل- ایمیل
7- سایر نکات مفید :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
در صورت داشتن همراه :
1- تاریخ اقدام برای ویزای همراه : سال. ماه. روز
2- تاریخ دریافت نتیجه ویزای همراه : سال. ماه. روز
3- نتیجه ویزای همراه : قبول-رد
4- تاریخ اجازه ورود به فنلاند برای همراه : تاریخ درخواست شده : سال. ماه. روز -- تاریخ موافقت شده : سال. ماه. روز
5-چگونگی اطلاع : تلفن منزل- موبایل- ایمیل
6- سایر نکات مفید :
---------------------------------
ویرایش توسط Saaaaam اعلام فرمت