آکادمیا کافه
موارد مختلف در ارتباط با خوابگاه در فرانسه - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: فرانسه (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87)
+----- انجمن: زندگی در فرانسه (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87)
+----- موضوع: موارد مختلف در ارتباط با خوابگاه در فرانسه (/Thread-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87)موارد مختلف در ارتباط با خوابگاه در فرانسه - aminjalali - 04-07-2013

\سلام دوستان بنده خوابگاه نمی تونم رزو کنم چون ضامن می خواد اگه کسی می تونه کمک کنه. پذیرشم از nantes هستش. مچکرم.  شماره تماس 09171100981