آکادمیا کافه
تحصیل در مقدونیه - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: سایر کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- موضوع: تحصیل در مقدونیه (/Thread-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87)تحصیل در مقدونیه - rulany - 22-01-2013

امروز اتفاقی چشمم به یه دانشگاهی تو مقدونیه افتاد . به ذهنم رسید بذارم اینجا یه موقع دیدی یه نفر رفت !!
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
بهترین دانشگاه مقدنیه هست .شهریه اش 600 یورو هست . یک سال هم باید زبان مقدونیه ای رو یاد بگیرید Big Grin
رنکش تو 4icu که رنکینگ معتبری نیست 1500 هست