آکادمیا کافه
پایگاه داده نمره GMAT - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: آزمون‌ها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: GMAT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-GMAT)
+----- انجمن: تجربیات آزمون‌‌ GMAT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%E2%80%8C-GMAT)
+----- موضوع: پایگاه داده نمره GMAT (/Thread-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-GMAT)پایگاه داده نمره GMAT - Pejman - 31-01-2011

این تاپیک مختص نمرات آزمون GMAT کاربران هست. لطفاً جزئیات نمره خود را همراه با نحوه آماده سازی و منابع مورد مطالعه ذکر کنید. از پرداختن به هر گونه سوال و جواب یا هر ارسالی که حاوی نمره نباشد خودداری کنید.