آکادمیا کافه
تجربیات زندگی در کانادا - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کانادا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
+---- انجمن: زندگی و کار در کانادا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)
+---- موضوع: تجربیات زندگی در کانادا (/Thread-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)

صفحات 1 2


RE: تجربیات زندگی در کانادا - M0TRIX - 07-10-2013

سلام.

از دوستان خواهش میکنم در مورد زبان بومی انجا هم صحبت کنن.

بیشتر مردم فرانسه صحبت میکنن یا انگلیسی ؟


رفتار متقابل - soorena - 06-02-2014

می خواستم دوستانی که خارج تحصیل کردند درباره اینکه تحریم ها روی زندگی شون تاثیر گذاشته یا نه و اینکه برخورد هم اتاقی هاشون و بقیه چطور بوده توضیح بدن!