آکادمیا کافه
مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: اطلاعات جانبی دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: گرفتن گذرنامه، سربازی و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- انجمن: گذرنامه و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- موضوع: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه (/Thread-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)

صفحات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Bahram - 08-01-2011

اگر چنانچه پرسشی در زمینه مدارک مورد نیاز جهت اخذ گذرنامه مانند عکس، گواهی پایان خدمت، گواهی معافیت تحصیلی و ... و قوانین و سایر مسائل مرتبط با پروسه اخذ گذرنامه دارید، میتوانید در این تاپیک مطرح کنید تا کاربران صاحبنظر در این زمینه پاسخ دهند.

دقت کنید که مطالب در همین حیطه مطرح گردند.


RE: مدارک مورد نیاز جهت اخذ گذرنامه - Bahram - 08-01-2011

صدور گذرنامه عابرين مجاز (فاقد گذرنامه)

مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

_ حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات
_ اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت( برای افراد 15 سال به بالا)
_ اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
_ تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه نمونه شماره 2
_ تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای متقاضیان دارندگان تابعیت خارجی نمونه شماره 3 و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی نمونه شماره 4 و تصویر آن
_ 6قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شالگردن/ خانمها با حجاب کامل)
_ درخواست کتبی متقاضی متضمن آخرین تاریخ و مرز خروج قانونی از کشور و یک نسخه تصویر آن
_ تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت نمونه شماره 5
_ تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره6
_ تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7 برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین)
_ تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه نمونه شماره 8
_ اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی


شرایط اختصاصی مدارک


توضیحات مهم

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز درمهراجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.

2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/aa.html
صدور گذرنامه عابرين غيرمجاز


متقاضیانی که به طور غیر مجاز از کشور خارج شده اند می بایست قبل از تحویل مدارک مربوط به صدور گذرنامه ، با انجام موارد مندرج در بخش «عابرین غیر مجاز» ابتدا نسبت به رفع مشکل خروج غیرمجاز خود (و همراهان) اقدام نمایید.

مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

*
حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات

*
اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا(

*
اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت

*
تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (نمونه شماره2)

*
تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای متقاضیان دارندگان تابعیت خارجی( نمونه شماره3 )و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی ( نمونه شماره4)و تصویر آن

*
6 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل(

*
تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت(نمونه شماره 5)

*
تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور(نمونه شماره 6 )

*
تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور (نمونه شماره 7 ) برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین(

*
تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراه (نمونه شماره8)

*
اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، عوارض خروج از کشور ، تغییر محل اقامت ،) درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگیشرایط اختصاصی مدارک

توضیحات مهم

1 _ پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد:
_ کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
_ عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
_ تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
_ در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
_ مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.
_ 2 کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/a.html

صدور گذرنامه ایرانیان متولد خارج از کشور


توضیح :
با استناد به بند2 ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، افرادی که پدر آنها ایرانی بوده و در خارج از ایران متولد شده اند پس از دریافت شناسنامه ایرانی از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می توانند نسبت به دریافت اولین گذرنامه ایرانی اقدام نمایند.مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و2 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
- تکمیل و امضای2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامهنمونه شماره 2
- تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای متقاضیان دارندگان تابعیت خارجی نمونه شماره 3 و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی نمونه شماره 4 و تصویر آن
- 4 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامتنمونه شماره 5
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7 برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین)
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراهنمونه شماره 8

- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

شرایط اختصاصی مدارک

«« توضیحات مهم »»

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.
2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.


منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/b.html


صدور گذرنامه بانوان خارجی دارای همسر ایرانی


توضیح:
بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که با مرد ایرانی ازدواج (ایرانی) نماید می تواند پس از دریافت شناسنامه ایرانی درخواست صدور گذرنامه نماید.

مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و 1 نسخه تصویر گواهی دال بر رد تابعیت خارجی (در صورت وجود) صادره از سوی مقامات معتبر محلی
- اصل و2 نسخه تصویر گذرنامه یا کارت هویت خارجی
- تکمیل و امضای2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامهنمونه شماره2
- تکمیل و ارایه اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی نمونه شماره 3 درصورت عدم ارایه گواهی دال بر رد تابعیت خارجی و تصویر آن
- 4 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامتنمونه شماره5
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین)
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراهنمونه شماره 8
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

شرایط اختصاصی مدارک


_1 شناسنامه
الف- شناسنامه متقاضی و همراهان می بایست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب - شناسنامه افراد بالای 15 سن می بایست عکس دار باشد.
- برای اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به « سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.
پ - چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده ، تغییر یافته يا دارای هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
- برای اطلاع از نحوه تعویض یا اصلاح شناسنامه به«سجلات و احوال شخصیه» مراجعه نمایید.

_2 کارت شناساییملی
الف - متقاضی و همراهان وی که دارای 15 سال سن باشند برای صدور گذرنامه می بایست کارت شناسایی ملی ارایه نمایند.
ب - در صورتی که متقاضی و همراهان دارای 15 سال سن وی دارای کارت شناسایی ملی نباشند ، هنگام درخواست صدور گذرنامه می توانند هم زمان نسبت به تکمیل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمایند.
- برای اطلاع از نحوه صدور کارت شناسایی ملی به« سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.

_5 مدارک اقامت
الف- متقاضی صدور گذرنامه می بایست هنگام درخواست نسبت به ارایه کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت خود همراه دیگر مدارک اقدام نماید.
- این متقاضیان نیازی به تکمیل برگ اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی نمونه شماره 3 یا (اعلام ندامت از پناهندگی) نمونه شماره4 ندارند.
- صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلی مندرج در شناسنامه ایرانی متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

_4پرسشنامه ها
الف - متقاضی صدور گذرنامه می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارایه1 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه نمونه شماره2 و دیگر پرسشنامه های گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورتی دقیق ، کامل ، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.
- عدم تکمیل دقیق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.
ب- تغییر محل اقامت در گذرنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور و دریافت مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر یک از ارگانها یا سازمانهای داخل کشور به راحتی از ایران خارج گردد.
برای تغییر محل اقامت و درج مهر اجازه خروج از کشور (مهر خروج مکرر)در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضی نسبت به تکمیل و ارایه پرسشنامه تغییر محل اقامت نمونه شماره 5و پرسشنامه مخصوصصدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشورنمونه شماره 6 اقدام نماید.
- چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
- چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است. بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18 سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.

_5درج مشخصات همراهان در گذرنامه
الف- چنانچه متقاضی هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضای همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست با تکمیل و ارایه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه نمونه شماره 8 و مدارک لازم اقدام نماید.
ب- بر اساس مقررات جاری ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه میسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذیر نمی باشد.
پ- فرزندان بالای 18 سال نمی توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر با مادر یا هر شخص دیگری درج شوند ، برای ایشان می بایست گذرنامه جداگانه صادر نمود..

توضیحات مهم

_1 پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد:
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر صادره درج شده باشد.
-2 کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/c.html

صدور گذرنامه مشمولین ماده 990 قانون مدنی


توضیح :
ماده 990 قانون مدنی : از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
بر این اساس اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه پس از پذیرش درخواست برگشت به تابعیت اصلی (ایرانی) مشمول ، مراتب را به سازمان ثبت احوال اعلام تا نسبت به صدور شناسنامه المثنی اقدام نماید. مشمول بعد از دریافت شناسنامه می تواند ضمن مراجعه به نمایندگی درخواست صدور گذرنامه ایرانی نماید.

« مدارک لازم »

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

-حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و 1 نسخه تصویر گواهی دال بر رد تابعیت خارجی (در صورت وجود) صادره از سوی مقامات معتبر محلی
- اصل و2 نسخه تصویر گذرنامه یا کارت هویت خارجی
- تکمیل و امضای2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامهنمونه شماره 2
- تکمیل و ارایه اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی نمونه شماره 3 درصورت عدم ارایه گواهی دال بر رد تابعیت خارجی و تصویر آن
- 4 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت نمونه شماره 5
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین).
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراه نمونه شماره 8
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

شرایط اختصاصی مدارک

توضیحات مهم

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.
2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.
منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/d.html
صدور گذرنامه مفقوده


توضیح :

افرادی که با گذرنامه ایرانی (و روادید معتبر) از ایران خارج و حین سکونت در کشور محل اقامت گذرنامه خود را مفقوده نموده اند، مشمول موارد مندرج دراین قسمت خواهند بود.
اعلام کنندگان گذرنامه مفقوده غالباً دارای اقامت قانونی یا دایم کشور محل اقامت خود می باشند.
افرادی که برای اخذ اقامت پناهندگی یا موارد دیگر اقدام به نابود کردن گذرنامه خود نموده اند ضمن درج موضوع در پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه می بایست بر اساس موارد مندرج در یکی از قسمتهای 1 و 2 این بخش درخواست گذرنامه نمایند.مدارک لازم

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم نمونه شماره 1 و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- اصل و 1 نسخه تصویر گزارش فقدان گذرنامه صادره از سوی پلیس محلی حاوی شماره گذرنامه ، تاریخ و محل فقدان ، مشخصات صاحب گذرنامه و با مهر و امضاء مقام صادر کننده
در صورتی که گذرنامه توسط اداره پست محلی ، اداره مهاجرت ، نمایندگیهای خارجی و … مفقود شده باشد مراتب می بایست در گزارش پلیس محلی درج شده باشد.
- ارایه شرح (کامل) کتبی مبنی بر چگونگی فقدان گذرنامه و 1 نسخه تصویر آن
- اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
- تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه نمونه شماره 2
- تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای مشمولان ماده 989 قانون مدنی نمونه شماره 3 و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی نمونه شماره 4 و تصویر آن (در صورت نداشتن اقامت دایم)
- 6 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- درخواست کتبی متقاضی متضمن تاریخ آخرین خروج قانونی وی از کشور و یک نسخه تصویر آن
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت نمونه شماره 5
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین).
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه نمونه شماره 8
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی

شرایط اختصاصی مدارک

«« توضیحات مهم »»

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :
- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.

2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/e.html
صدور گذرنامه مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و …


تعریف :
گذرنامه مخدوشه : مندرجات این گذرنامه به دلایل مختلف توسط افراد غیر مسئول مورد تغییر یا دستکاری قرار گرفته است.
گذرنامه آبدیده : تمام یا قسمتی از مندرجات این گذرنامه در اثر تماس با آب محو شده و یا غیر قابل خواندن می باشد.
گذرنامه پاره شده : تمام و یا تعدادی از صفحات این گذرنامه جدا و یا پاره شده است.
گذرنامه سوخته شده : تمام یا قسمتی از این نوع گذرنامه در آتش سوزیهای مختلف (منزل ، محل کار و … ) سوخته شده است.
گذرنامه غیر واقعی : گذرنامه ای است که متقاضی با ارایه شناسنامه تحریف شده یا غیر واقعی دریافت نموده است.
گذرنامه جعلی : گذرنامه ای است که عکس یا مشخصات آن توسط افراد جاعل مورد تغییر ، تحریر و یا تحریف قرار گرفته است.


« مدارک لازم »

تذکر : هموطن عزیز ، از آنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت دارد تا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم ( نمونه شماره 1 ) و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

- حضور متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام صفحات
- اصل و 1 نسخه تصویر گذرنامه مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و …
- چنانچه گذرنامه در آتش سوزی منزل ، محل کار ، خودرو و … سوخته باشد اصل و 1 نسخه تصویر گزارش صادره از سوی پلیس محلی حاوی مشخصات موجود گذرنامه با مهر و امضاء مقام صادر کننده
- اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست صدور کارت (برای افراد 15 سال به بالا)
- ارایه شرح (کامل) مبنی بر چگونگی مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و …گذرنامه و تصویر آن
- اصل و3 نسخه تصویر کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی/ کارت هویت کشور محل اقامت
- تکمیل و امضای3 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه ( نمونه شماره 2 )
- تکمیل اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای مشمولان ماده 989 قانون مدنی ( نمونه شماره 3) و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی ( نمونه شماره 4 ) و تصویر آن (در صورت نداشتن اقامت دایم)
- 6 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- درخواست کتبی متقاضی متضمن تاریخ آخرین خروج قانونی وی از کشور و1نسخه تصویر آن
- در صورتی که تاریخ و مرز آخرین خروج در گذرنامه ارایه شده (گذرنامه قبلی) قابل خواندن باشد با تشخیص مامور کنسولی می تواند برای درج در گذرنامه جدید مورد استفاده قرار گیرد.
- تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت ( نمونه شماره 5 )
- تکمیل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور ( نمونه شماره 6 )
- تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور( نمونه شماره 7 )
برای آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین).
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه ( نمونه شماره 8 )
- اصل قبض بانکی واریز هزينه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر یا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب نمایندگی


«« شرایط اختصاصی مدارک»»

«« توضیحات مهم »»

1- پس از دریافت گذرنامه جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد :

- کلیه مشخصات فارسی و لاتین دارنده (و همراهان) صحیح و بدون ایراد باشد.
- عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
- تاریخ پایان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
- در صورت تغییر محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
- مرز و تاریخ آخرین خروج از ایران دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
- مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
یادآوری مهم : چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد می بایست تعداد همراهان نیز در مهر اجازه خروج مکرر یا مشمولین صادره درج شده باشد.

2 - کلیه هزينه های مربوط به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر ارایه گردد.
پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جایز نبوده و خلاف مقررات می باشد.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/f.html
درج هم زمان مشخصات همراهان در گذرنامه


بر اساس مقررات درج مشخصات همراهان در گذرنامه تنها هنگام صدور گذرنامه ممکن خواهد بود و چنانچه دارنده پس از صدور گذرنامه تقاضای درج همراه داشته باشد می بایست نسبت به درخواست صدور گذرنامه جدید با درج همراه برای خود یا صدور گذرنامه جداگانه برای همراه اقدام نماید.
بر این اساس درخواست درج مشخصات همراهان در گذرنامه می بایست همان گونه که در بخش های صدور ، تجدید و تعویض گذرنامه آمده است هم زمان با ارایه مدارک صدور گذرنامه صورت پذیرد.


« مدارک لازم »

- اصل و تصویر شناسنامه همراهان
- 2 قطعه عکس4*6 جديد ، يکنواخت، تمام رخ و با زمینه روشن (برای افراد2سال سن به بالا)
- تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه ( نمونه شماره 8 )
- اصل قبض بانکی واریز هزينه درج مشخصات همراهان به حساب نمایندگی

«« توضیحات»»

برای اطلاع از روش انجام درج همراهان در گذرنامه به بخشهای مختلف صدور ، تجدید و تعویض گذرنامه مراجعه شود.
ماده 21 قانون گذرنامه :
نام اطفال کمتر از 18 سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر و یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت می نمایند در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد شد.

تذکر :
- مشخصات فرزندان بالای 18 سال تمام نباید به عنوان همراه در گذرنامه درج شود. درج مشخصات همسر به عنوان همراه در گذرنامه (در هر سنی که باشد) بلامانع است.
- درج مشخصات فرزندان به عنوان همراه در گذرنامه افراد مندرج در ماده 21 مستلزم اخذ مجوز کتبی ولی یا قیم فرزندان است.
- هنگام درج مشخصات همراهان در گذرنامه می بایست مراتب نیز در مهر خروج مکرر یا یکبار قید گردد .
منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/g.html

گذرنامه های پيدا شده


در برخی از موارد گذرنامه متعلق به اتباع ایران که مفقود شده ، ممکن است توسط دیگر اتباع ایران پیدا یا به دست آنان برسد.
بر اساس قوانین و مقررات کشور این گذرنامه ها می بایست در اسرع وقت به مقامات مسئول (در خارج از کشور به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و در داخل کشور به یکی از ادارات گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تحویل شوند.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/A/h.html


RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Bahram - 08-01-2011

تغيير محل اقامت در گذرنامه


هر ایرانی ساکن خارج از کشور که دارای اقامت معتبر باشد (با تشخیص بخش کنسولی نمایندگی)می تواند نسبت به تغییر محل اقامت در گذرنامه خود اقدام نماید.


« مدارک لازم »

1- اصل گذرنامه معتبر متقاضی
2- اصل کارت یا برگ اقامت معتبر کشور محل سکونت متقاضی و استقرار نمایندگی
3- تکمیل و امضای برگ درخواست تغییر محل اقامت ( نمونه شماره 5 )
- تغییر محل اقامت بانوان متاهل با اجازه کتبی شوهر و فرزند(ان) زیر 18 سال سن با اجازه کتبی پدر آنان میسر خواهد بود. این اجازه بطور معمول ذیل همان درخواست تغییر محل اقامت اخذ می گردد.
- در صورتی که متقاضی هنوز به سن قانونی نرسیده باشد امضای برگ درخواست تغییر محل اقامت توسط ولی وی صورت می گیرد.
- بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت که با شوهر خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارایه مجوز شوهر ندارند.
- چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
- چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است.
بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.
4- اصل قبض بانکی واریز هزينه تغییر محل اقامت به حساب نمایندگی

«« توضیحات»»

الف- مدارک تغییر محل اقامت به همراه مدارک درج مهر خروج مکرر در گذرنامه دریافت می شود.
ب - تغییر محل اقامت در گذرنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور و صدور مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر یک از ارگانها یا سازمانهای داخل کشور به راحتی از ایران خارج گردد.
پ- مامور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره ، بر اساس مقررات نسبت به تغییر محل اقامت در گذرنامه ( از ایران به کشور محل اقامت دارنده گذرنامه) اقدام خواهد نمود.
ت - برای اطلاع از چگونگی اخذ مهر اجازه خروج از کشور( مهر خروج مکرر) و مهر خروج یکبار ( مشمولین ) مراجعه شود.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/D.html
مقررات مربوط به دريافت عکس


برای اينکه از اتلاف وقت , صرف هزينه و آمد و رفت اضافی متقاضی جلوگيری شود ضرورت دارد تا هنگام دريافت عکس (صرف نظر از نوع و تعداد) موارد ذيل کاملاٌ مورد توجه قرار گيرند:


1 – جديد باشد
2 – تمام رخ باشد به نحوی که قرص صورت بطور کامل مشخص باشد
3 – دارای زمينه کاملا روشن باشد به صورتی که پس از ممهور نمودن , مهر مربوطه خوانا باشد
4 – پشت عکسها حاوی مشخصات سجلی صاحب عکس (نام , نام خانوادگی , نام پدر , شماره شناسنامه , محل صدور و تاريخ تولد) باشد
5 – عکس آقايان با لباس يقه دار ، موهای مرتب و بدون کلاه , عينک , شال گردن, گوشواره ، گردن بند و ... باشد
6 – عکس خانمها (بالاتر از 9 سال سن) با حجاب کامل اسلامی (چادر , مقنعه بدون چانه يا روسری غير سفيد) و البته بدون کلاه ، عينک و آرايش (مشخص بودن علايم ظاهری صورت) باشد
7 - افراد نابينا از قاعده عينک مستثنی هستند
8 – عکس بزرگتر از اندازه ( 4*6 ) قابل پذيرش نمی باشد
9- عکسهای قديمی و يا خانوادگی برای انجام امور کنسولی مورد قبول نمی باشند
10- عکسهای ارايه شده برای انجام هر اقدام می بايست مشابه (از يک کليشه)بوده و از دريافت عکسهای متفاوت و يا مختلف خودداری نمود
11- عکسهای مربوط به امور نظام وظيفه تابع شرايط اعلام شده از سوی سازمان نظام وظيفه مندرج در بخشنامه ها ، اطلاعيه ها و ... ارسالی از مرکز می باشد
12- عکسهای دارای زمينه تيره و يا دارای کاغذی که مهر (ژلاتينی) روی آن باقی نمانده يا محو شود ، برای انجام امور قابل پذيرش نمی باشند

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/I.html


RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Bahram - 18-01-2011

صدور برگ عبور


مواد قانونی مرتبط :


اصل33 قانون اساسی : هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
تبصره ذیل ماده 5 قانون گذرنامه : در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعه به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان محرز شود با رعایت ماده 20 این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از ماموریت های سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارجه دریافت نمایند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 20 قانون گذرنامه : به ایرانیانی که به کشور مراجعت می کنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.
تبصره – برگ بازگشت از طرف مقامات سیاسی و کنسولی در خارج از کشور به طور رایگان صادر می شود و در مرز از دارنده آن اخذ می گردد.


« مدارک لازم »

- حضور داوطلبانه متقاضی و ارایه اصل شناسنامه جديد (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) یا کارت شناسایی ملی یا گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه یا مدارک تحصیلی معتبر ایرانی
1- چنانچه همسر و فرزند(ان) متقاضی نیز درخواست مراجعت به کشور را داشته باشند ، با ارایه مدرک شناسایی معتبر و عکس به عنوان همراه در برگ عبور مورد تقاضا درج خواهند شد.
2- جهت افرادی که فاقد مدرک شناسایی عکس دار ایرانی و معتبر باشند ، برگ عبور صادر نخواهد شد.
- تکمیل و امضای یک نسخه پرسشنامه درخواست صدور برگ عبور (نمونه شماره 14 )
-شرح حال کتبی از هنگام خروج از ایران تا هنگام درخواست برگ عبور
- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
- اصل کارت یا برگ اقامت/ گذرنامه یا سند مسافرت خارجی/ کارت هویت کشور محل اقامت/ مخالفت با پناهندگی/ حکم اخراج از کشور محل اقامت/ …
- تکمیل و ارایه اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای دارندگان مدارک تابعیت خارجی ( نمونه شماره 3 ) و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی ( نمونه شماره 4 )
- اصل گذرنامه متقاضی (در صورت وجود )
1- افرادی که با داشتن گذرنامه بنا به دلایلی درخواست صدور برگ عبور جهت مراجعت به کشور می نمایند (در برخی کشورها) در این صورت با موافقت نمایندگی جهت آنان برگ عبور صادر و اصل گذرنامه اخذ می گردد. بدیهی است این قبیل افراد پس از مراجعت به کشور به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه و گذرنامه خود را دریافت خواهند نمود.

«« توضیحات »»

الف- شناسنامه و یا دیگر مدارک شناسایی ایرانی متقاضی و همراهان می بایست معتبر باشد.
ب - چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه و یا دیگر مدارک شناسایی مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده، تغییر یافته يا دارای هرگونه اشکال باشد صدور برگ عبور تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
پ - متقاضی صدور برگ عبور می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارایه1 نسخه پرسشنامه درخواست صدور برگ عبور ( نمونه شماره 14) به صورتی دقیق ، کامل ، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.
- عدم تکمیل دقیق پرسشنامه و یا نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور برگ عبور خواهد شد.
ت- متقاضی صدور برگ عبور می بایست نسبت به ارایه شرح حال کتبی خود (و همراهان) که حاوی مشخصات شناسنامه ای خود (و همراهان) ، نحوه و تاریخ خروج از ایران ، مشخصات کشورهایی که در آنها اقامت داشته ، نحوه و تاریخ ورود به کشور محل اقامت و علت درخواست برگ عبور می باشد را آماده و پس از امضاء همراه دیگر مدارک تحویل نماید.
ث- برگ عبور فقط برای بازگشت به ایران صادر می شود . برای مسافرت به دیگر کشورها اعتبار ندارد.
ج - مدت اعتبار برگ عبور فقط 20 روز است.
چ - به ایرانیانی که قصد دارند با دریافت برگ عبور به ایران مسافرت و دوباره به کشور محل اقامت خود مراجعت نمایند ، اکیداً توصیه می شود تا با تکمیل و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ گذرنامه حاوی مجوز خروج از کشور بجای برگ عبور اقدام نمایند.

منبع:
http://cms.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/fa/ConsularAffairs/consuli/pasport/J.html


RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Saeid - 28-12-2011

اگر کسی از ایران بدون سربازی خارج بشه...بعد در کشور دیگری CITIZEN بشه.....آیا با پاسپورت اون کشور (بدون گذراندن دوره سربازی) میتونه به ایران برگرده؟؟؟RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Behnoosh - 28-12-2011

سعید جان بنده درباره سربازی کوچک ترین اطلاعاتی ندارم ولی می دانم اگر کسی ایرانی باشد و ملیت دوم بگیرد به هیچ وجه اجازه ورود با ملیت دوم به وی داده نخواهد شد و به عبارتی به ایرانیانی که با پاسپورت سایر کشور ها برای ویزا اقدام می نمایند ویزا تعلق نمی گیرد.

RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - mohamad0014 - 28-12-2011

(28-12-2011, 04:40 PM)Behnoosh نوشته: سعید جان بنده درباره سربازی کوچک ترین اطلاعاتی ندارم ولی می دانم اگر کسی ایرانی باشد و ملیت دوم بگیرد به هیچ وجه اجازه ورود با ملیت دوم به وی داده نخواهد شد و به عبارتی به ایرانیانی که با پاسپورت سایر کشور ها برای ویزا اقدام می نمایند ویزا تعلق نمی گیرد.
اینکه به یه شخص اصالتا ایرانی ویزای ایران ندن منطقی است ولی سوال اینحاست که از چگونه متوجه می شود "رسما" که طرف ایرانی هست بدون نشون دادن پاسپورت ایرانی؟


RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Behnoosh - 28-12-2011

این امر خیلی سخت نمی باشد. شما برای درخواست ویزا مدارک خاصی را ارائه می دهید که نشان می دهد شما متولد چه کشوری هستید،قبلا تابعیت چه کشور هایی را داشته اید،از چه زمانی تابعیت این کشور را دارید. در ضمن شما در پایین فرم سفارت ایران امضا می نمایید در صورتی که اثبات شود در موردی دروغ گفته اید عواقب به عهده شما است.

حتی اگر در سیستم های امنیتی ایران پرونده شما ثبت نشده باشد و نفهمند شما قبلا ایرانی بوده اید و از آن مهم تر راجع به محل تولد خود و والدین خود مدارک جعلی ارائه دهید باز هم خطر بزرگی شما را تهدید می کند آن هم لو رفتن دروغ در داخل ایران است و احتمال اتهام جاسوسی در این موارد بسیار زیاد است.RE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Saeid - 22-02-2012

دوستان صدور گذرنامه در صورت داشتن کارت پایان خدمت چند روز طول میکشه تقریبا؟؟ مرسیRE: مدارک مورد نیاز و مسائل مربوط به پروسه اخذ گذرنامه - Pejman - 22-02-2012

برای من 10 روزه با پست اومد دم در.