آکادمیا کافه
FAQ پرسش و پاسخ های رایج پیرامون كفالت جد - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: اطلاعات جانبی دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: گرفتن گذرنامه، سربازی و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- انجمن: معافیت کفالت (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA)
+---- موضوع: FAQ پرسش و پاسخ های رایج پیرامون كفالت جد (/Thread-FAQ-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF)پرسش و پاسخ های رایج پیرامون كفالت جد - amin_mb - 13-05-2012

سوالات مربوط به معافيت كفالت جد (پدربزرگ پدري يا مادري)

1-شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت جد (پدربزرگ) كدامند؟
جواب: الف) فرزندان جد فوت كرده باشند ب) مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18سال جد باشد

2- منظور از فرزندان جد كدامند؟
جواب:كليه فرزندان جد اعم از پسر و دختر.

3- در معافيت كفالت براي جد (پدربزرگ پدري) شرط اصلي كدام است؟
جواب: مشمول مي‌بايست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتي ديگر پدر يا عمه‌ها يا عموها همگي بايستي فوت كرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذكور بالاي 18 سال باشد.

4- در معافيت كفالت براي جد (پدربزرگ مادري) شرط اصلي كدام است؟
جواب:مشمول مي‌بايست فاقد دايي و خاله باشد و به عبارت ديگر دايي‌ها و خاله‌هاي مشمول فوت كرده باشندو مشمول تنها نوه ذكور بالاي 18 سال محسوب گردد.

5- اگر پدربزرگ پدري داراي فرزند بيمار باشد رسيدگي به چه نحو است؟
جواب:در صورتي كه فرزند يا فرزندان بيمار (عمه ، عمو) بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري قادر به سرپرستي پدرشان (جد) نباشند در آن صورت تنها نوه ذكور بالاي 18 سال ميتواند درخواست رسيدگي نمايد.

6- اگر پدربزرگ مادري داراي فرزند بيمار باشد نحوه رسيدگي به چه صورت است؟
جواب:در صورتي كه فرزند يا فرزندان بيمار (خاله يا دايي) بنا به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي به علت بيماري قادر به سرپرستي از پدرشان (جد) نباشند در آن صورت تنها نوه ذكور بالاي 18 سال مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

7- منظور از تنها نوه ذكور بالاي 18 سال چيست؟
جواب: يعني اينكه مشمول به عنوان نوه در بين تمامي فرزندان پدربزرگ ( عمه‌ها، عموها، دايي‌ها و خاله‌ها )تنها نوه ذكور بالاي 18 سال براي پدربزرگ پدري يا مادري خود باشد.

8- چنانچه مشمول متقضاي داراي برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردايي يا پسرخاله بالاي 18 سال ديگري باشد كه بيمار است مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب:در صورتي كه نوه ديگري بالاي 18 سال و به علت بيماري و به تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي قادر به سرپرستي و نگهداري از پدربزرگ نباشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.

9- آيا در معافيت كفالت پدربزرگ مادري وجود پدر مشمول (متقاضي) مانع رسيدگي است؟
جواب:خير- وجود پدر مشمول در معافيت كفالت پدربزرگ مادري مانع رسيدگي نمي‌باشد.

10- آيا در معافيت كفالت جد ( پدربزرگ) شرط سني يا بيماري قابل بررسي است؟
جواب:سن65 سال تمام براي پدربزرگ ملاك رسيدگي است ودر كمتراز آن تاييد شوراي پزشكي مبني بربيماري لازم است.

11- در صورتي كه نوه‌اي كه از معافيت كفالت پدربزرگ بهره‌مند شده بيمار يا فوت كرده باشد نحوه رسيدگي چگونه است؟
جواب:در صورتي كه به علت بيماري قادر به سرپرستي از پدربزرگ نباشد و يا به علت فوت سرپرستي پدربزرگ از وي ساقط شده باشد نوه ذكور بالاي 18 سال بعدي مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

12- نوع و مدت اعتبار معافيت كفالت جد (پدربزرگ )به چه نحو است؟
جواب: نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.

منبع